همکاری دو شورای عالی فضای مجازی و انقلاب فرهنگی
همراه ما باشید

با هدف راه‌اندازی رشته‌های علمی میان‌رشته‌ای در حوزه IT انجام می‌شود

همکاری دو شورای عالی فضای مجازی و انقلاب فرهنگی

آی‌سی‌تی‌نیوز - دبیر شورای عالی فضای مجازی یکی از زمینه‌های همکاری میان شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، را راه‌اندازی رشته‌های علمی میان رشته‌ای و مشترک در بخش فناوری اطلاعات عنوان کرد.

نشست مشترک سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی و هیئت همراه در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

فیروزآبادی گفت: با توجه به این موضوع که شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاستگذار اصلی بخش علم و فناوری کشور است از این نظر می‌تواند همکاری خوبی با شورای عالی فضای مجازی داشته باشد.

وی با اشاره به ارزش افزوده فراوان بخش فناوری اطلاعات افزود: یکی از اولین زمینه‌های همکاری میان شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، راه‌اندازی رشته‌های علمی میان رشته‌ای و مشترک در بخش فناوری اطلاعات است.

فیروزآبادی ادامه داد: باید برای کارهای مشترک میان شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی یک لیست از زمینه‌های کاری مشترک تدوین و زمینه کارهای موثر را فراهم کرد.

 

پیشنهاد تدوین سند جامع رسانه‌های اجتماعی و سند جامع بازی‌های رایانه‌ای

سپس کلانتری گفت: تبادل تجربیات و دستاوردها، می‌تواند از سرفصل‌های مهم همکاری میان شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی باشد.

سرپرست پژوهشگاه فناوری اطلاعات و فضای مجازی افزود: سند جامع رسانه‌های اجتماعی و سند جامع بازی‌های رایانه‌ای از جمله زمینه‌های مشترک همکاری میان شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی می تواند باشد.

سپس ولوی از مدیران دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی نیز طی سخنانی گفت: فضای مجازی موضوع حکمرانی را با مسائل زیادی مواجه کرده است.

وی افزود: بازتعریف مباحث مربوط به حکمرانی با توجه به تحولات فضای مجازی دارای اهمیت است و باید الزامات  علمی، فرهنگی و اجتماعی با گسترش فضای مجازی مدنظر سیاستگذاران این بخش قرار گیرد.

همچنین طاهریان یکی دیگر از مدیران شورای مصلحت نیز طی سخنانی گفت: انقلاب صنعتی چهارم که به حکمرانی نوین در فضای مجازی نظر دارد از موضوعات مهمی است که باید به آن نگاه همه جانبه داشته باشیم.

پس از بحث و تبادل نظر اعضای جلسه مقرر شد تا با همفکری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی زمینه‌های همکاری مشترک در زمینه فضای مجازی و تاثیر متقابل این فضا بر علم، فناوری و فرهنگی تدوین و در جلسه آینده مورد بررسی قرار گیرد.

درباره نویسنده

ثبت دیدگاه