به روز نبودن سامانه‌های آماری؛ مهم‌ترین چالش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران
همراه ما باشید

به روز نبودن سامانه‌های آماری؛ مهم‌ترین چالش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران

آی‌سی‌تی‌نیوز - در همایش چالش‌ها و نقش آمار در ارتقای تصمیم سازی بخش خصوصی فقدان آمار و ارقام و به روز نبودن سیستم های الکترونیکی آمار؛ مهم‌ترین چالش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران عنوان شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان مسعود گلشیرازی در ابتدای این همایش، نخستین مصوبه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان در دوره نهم فعالیت اتاق را مربوط به توجه ویژه به راه اندازی سامانه یکپارچه اطلاعات و آمار اقتصادی به عنوان ابزار تصمیم گیری مدیریتی در سطح ملی و استانی دانست. 

وی ضمن تاکید بر ضرورت توجه به مجموعه اتفاقات اقتصادی که در زیست بوم کسب وکار و اقتصاد استان موثر است، افزود: اتاق بازرگانی اصفهان هم در موضع اجرا و هم در حوزه برنامه ریزی و تحلیل، بیست فعالیت را در رئوس برنامه های خود قرار داده است. 

وی ایجاد سرای رشد و نوآوری، شتاب دهنده های صادراتی و مرکز پیمانکاری فرعی ( spx)  را از جمله این فعالیت ها بیان کرد. 

گلشیرازی ضمن اشاره به سهم 11 درصدی استان اصفهان در GDP کشور، سهم 6 درصدی صادرات غیرنفتی استان را گویای نیاز مبرم بر ایجاد زیرساخت‌های صادراتی دانست و افزود: در همین راستا نخستین شتاب دهنده صادراتی کشور از هفته گذشته فعالیت خود را آغاز نمود. 

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در ادامه برنامه ریزی بر اساس آمار و ارقام را در محقق سازی اقتصادی شکوفا موثر دانست و با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر توجه به قوام اقتصادی در زمان تحریم، تحقق این امر را تنها از طریق توجه به آمار و ارقام ممکن دانست. 

گلشیرازی آمار و اطلاعات دقیق، متمرکز و علمی را اساس تصمیم‌گیری کارآمد برای کشور عنوان کرد و افزود: مهم‌ترین چالش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران با استناد بر گزارش بانک جهانی، نبود آمار و ارقام و به‌روز نبودن سیستم‌های الکترونیکی آمار است. 

وی تصریح کرد: بر این اساس، به منظور پاسخگویی سریع به نیازمندی‌های اطلاعاتی کارجویان و کارفرمایان، ایجاد سامانه جامع آماری کسب و کار بسیار ضروری بوده و لازم است تمامی دستگاه ها برای کمک به تدوین یک نظام جامع آماری متمرکز برای موفقیت بیشتر برنامه ریزان اقدام کنند.   

رئیس اتاق اصفهان استقلال و بی‌طرفی در تولید و انتشار آمارهای تولیدی به دور از گرایش های دستگاهی، سیاسی، تشکیلاتی و قومیتی را موجب ارتقای اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی دانست. 

وی تشکیل کمیته تجمیع آمار طبق مصوبه شورای گفتگو با حضور نمایندگان آماری دستگاه های اجرایی به منظور برآورد، جمع آوری و تدوین آمار مورد نیاز فعالان اقتصادی را از جمله اقدامات صورت گرفته در این زمینه عنوان کرد. 

 

فرامرزی: آزادی، ابزار رسیدن به توسعه و همچنین هدف توسعه است

در ادامه این همایش ایوب فرامرزی، معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار ایران با تاکید بر اینکه باید اقتصاد بر پایه عملکرد بخش خصوصی بنا نهاده شود، افزود: در عرصه سیاستگذاری برای بخش خصوصی باید دو حوزه بستر سیاستگذاری و توانایی سیاست گذاران مورد توجه قرارگیرد. 

وی تصریح کرد: بستر سیاستگذاری در کشور با دو مولفه اساسی امکانات فیزیکی کشور و قوانین و مقررات حاکم بر آن سنجیده می شود. 

وی این دو مولفه را لازم و ملزوم یکدیگر دانست و گفت: این دو به صورت مستقیم بر یکدیگر تاثیرگذار هستند. 

فرامرزی با استناد به سخنان آمارتیاسن، برنده جایزه نوبل اقتصاد گفت: اگر در کشوری آزادی‌ها اعم از آزادی های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی محدود شود، بستر سیاستگذاری‌ها دچار مشکل خواهد شد.

وی تاکید کرد: بر اساس این نظریه، آزادی ابزار رسیدن به توسعه همچنین هدف توسعه است. 

معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار ایران، احترام به قوانین و مقررات را موجب تحقق ثبات اقتصادی دانست و برنامه ریزی در شرایط باثبات را منجر به رسیدن به نتایج مطلوب دانست. 

فرامرزی آمار و ارقام را در حوزه برنامه ریزی و سیاست‌گذاری بخش خصوصی قابل استفاده دانست و گفت: برای برنامه ریزی موفق در بخش خصوصی باید شرایط مناسب یعنی ثبات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فراهم شود. 

 

اکبری: شرط تبدیل شدن اتاق بازرگانی به اتاق نسل سوم، مجهز شدن اعضای آن به سواد آماری است

نعمت اله اکبری، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با بیان اینکه داشتن سواد آماری هنر است، گفت: سواد آماری، داشتن هنر تصمیم‌گیری و قضاوت تحت شرایط نااطمینان است. وی شرط تبدیل شدن اتاق بازرگانی به اتاق نسل سوم را مجهز شدن اعضای آن به سواد آماری بیان کرد. 

اکبری تصریح کرد: به کمک اطلاعات آماری، صاحبان کسب‌وکار می‌توانند به شناسایی بازار پرداخته، کسب‌وکار و استراتژی‌های بازاریابی خود را گسترش دهند و ضمن انتخاب بهترین استراتژی، هزینه‌های خود را به حداقل برسانند. بنابراین تهیه اطلاعات آماری درست و دقیق و معتبر، قدرت تصمیم سازی مناسب را افزایش می‌دهد. 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، آگاهی نسبت به داده ها، توانایی درک مفاهیم آماری، توانایی تحلیل، تفسیر و ارزیابی اطلاعات آماری و توانایی برقراری ارتباط بین اطلاعات آماری و استنباط ها را از معیارهای داشتن سواد آماری بیان کرد. 

اکبری بر لزوم فعالیت اتاق بازرگانی در ایجاد و ارتقای سواد آماری فعالان اقتصادی تاکید و تصریح کرد: فعالان اقتصادی برای افزایش سواد آماری باید از نحوه ساختن جداول آماری برای خلاصه سازی اطلاعات، ساختن نمودارهای مناسب آماری و نشان دادن صحیح وضعیت موجود، محاسبه و تحلیل نرخها، درصدها و نسبت های مقایسه‌ای، آشنایی کلی با فراداده ها، طبقه بندی آماری و تاکید بر داده های مکانی و تحلیل آنها آگاهی داشته باشند. 

وی افزود: تولید آمار با سرعت و کیفیت مناسب، به فرهنگ آماری مناسب نیاز دارد و شناخت چگونگی وضع موجود فرهنگ آماری جامعه، از ضرورت های ایجاد شرایط مناسب فرهنگ آماری است. 

ابراهیمی: اتاق اصفهان در دوره جدید فعالیت خود، نگاه ویژه‌ای به پژوهش‌های اقتصادی به طور عام و به صورت مشخص به علم آمار داشته است

بهنام ابراهیمی، مدیر بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان نیز با بیان اینکه اتاق بازرگانی اصفهان در دوره جدید فعالیت خود، نگاه ویژه‌ای به پژوهش‌های اقتصادی به طور عام و به صورت مشخص به علم آمار داشته است، افزود: این مهم به دلیل ایجاد بستر لازم برای بهبود شرایط کسب و کار فعالان اقتصادی اتفاق افتاده است. 

وی معین، مشخص و عاری از ابهام بودن، داشتن قابلیت اندازه‌گیری کمی، مفید بودن و دارا بودن محدوده یا مقطع زمانی معین را از انتظارات فعالان اقتصادی از آمارها بیان کرد. 

مدیر واحد بررسی‌های اقتصادی، ناکافی بودن حمایت قوای سه‌گانه از نظام آماری و حجم کم اعتبارات مالی برای اجرای بهینه نظام آماری را از جمله چالش‌های آمار کشور بیان کرد و افزود: عدم سواد آماری و تقویم انتشاراتی معین برای فعالیت‌های آماری و به‌روز نبودن استفاده از طبقه بندی ها و استانداردهای توصیه شده ملی و بین‌المللی، نامناسب بودن جایگاه آمارشناسان در نظام اداری کشور، کم‌توجهی به استفاده از آمار در تدوین برنامه‌های مدت‌دار، اقدامات ضعیف دستگاه‌های نظارتی به منظور ارزیابی فعالیت‌های آماری در کشور، ضعف در هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای متولی آمار، و تقویت ظرفیت سازی و آموزش، ارتقای فرهنگ استفاده از آمار، اجرای قوانین بالادستی آمار کشور و تخصیص بودجه برای فعالیت های آماری از جمله راهکارهای رفع این چالش‌هاست. 

لعلی: فعالان اقتصادی با تجهیز به دانش آماری و استفاده از تکنیک هایی ساده می‌توانند از فرصت‌های بازار بورس بهره مند شوند

محمدرضا لعلی، معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز ضمن تشکر از اتاق بازرگانی اصفهان برای تشکیل جلسه ای که موضوع آمار و اطلاعات را در تصمیم گیری فعالان اقتصادی دخیل کرده است، اهمیت آمار در زندگی و کسب و کارها را به مثابه واضح بودن نور خورشید دانست. 

وی ضمن انتقاد از بالا بودن نرخ بیکاری فارغ التحصیلان رشته آمار در کشور گفت: این در حالی است که بازدهی بورس در سه هفته گذشته100 هزار شاخص رشد داشته است. 

لعلی تاکید کرد: فعالان اقتصادی در شرایط رکود با تجهیز به دانش آماری و با استفاده از تکنیک هایی ساده می‌توانند از فرصت های بازار بورس بهره مند شوند.

درباره نویسنده

ثبت دیدگاه