تعداد تراکنش های شاپرک تا پایان شهریور اعلام شد
همراه ما باشید

تعداد تراکنش های شاپرک تا پایان شهریور اعلام شد

تعداد تراکنش های شاپرک تا پایان شهریور اعلام شد

آی‌سی‌تی‌نیوز - تعداد 27،658 میلیون تراکنش تا پایان شهریور در سامانه «شاپرک» پردازش و مبلغ 14،753،304 میلیارد ریال تسویه صورت گرفت که نسبت به دوره مشابه در سال قبل به ترتیب 28 و 26 درصد رشد را نشان می‌دهد.

تعداد 27،658 میلیون تراکنش تا پایان شهریور در سامانه «شاپرک» پردازش و مبلغ 14،753،304 میلیارد ریال تسویه صورت گرفت که نسبت به دوره مشابه در سال قبل به ترتیب 28 و 26 درصد رشد را نشان می‌دهد.

به گزارش پایگاه خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران و به نقل ازروابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در راستای خدمت‌رسانی آنی و سریع با راه‌اندازی سامانه‌های «شتاب»،«شاپرک»، «پایا»، «ساتنا»، «چکاوک» و «صیاد» در حوزه بانکداری الکترونیک، شاهد کسب دستاوردهای سترگی است که نتیجه آن دسترسی سریع و آسان مشتریان نظام بانکی به خدمات بانک‌ها و موسسات اعتباری است، بر این مبنا گزارش عملکرد سامانه های یادشده در بازه زمانی شش ماهه سال جاری به منظور آگاهی شهروندان منتشر می‌شود.  درسامانه «شتاب» تعداد ۲۰،۴۰۱ میلیون تراکنش پردازش و مبلغ ۲۲،۸۷۱،۰۲۷ میلیارد ریال تسویه صورت گرفت که نسبت به دوره مشابهدر سال قبل به ترتیب ۲۵ و ۲۷ درصد رشد را نشان می‌دهد. 

همچنین در سامانه «شاپرک» تعداد ۲۷،۶۵۸ میلیون تراکنش پردازش و مبلغ ۱۴،۷۵۳،۳۰۴ میلیارد ریال تسویه صورت گرفت که نسبت بهدوره مشابه در سال قبل به ترتیب ۲۸ و ۲۶ درصد رشد را نشان می‌دهد.

در سامانه «پایا» تعداد ۸۷۴ میلیون تراکنش پردازش و مبلغ ۱۹،۰۹۷،۴۷۸ میلیارد ریال تسویه انجام شد که نسبت به دوره مشابه در سالقبل به ترتیب ۳۳ و ۳۰ درصد رشد را نشان می‌دهد. 

آمارها حاکی از آن است که در سامانه «ساتنا» تعداد ۱۳،۶ میلیون تراکنش با مبلغ ۶۱،۸۷۸،۱۴۷ میلیارد ریال تسویه صورت پذیرفتهاست که نسبت به دوره مشابه در سال قبل به ترتیب ۸۲ و ۱۴۴ درصد رشد را نشان می‌دهد.

در سامانه «چکاوک» تعداد ۴۷ میلیون چک تبادل شده که مبلغ چک های مذکور ۱۵،۸۲۵،۹۹۹ میلیارد ریال می باشد که نسبت به دورهمشابه در سال قبل ۲۱- و ۶- درصد کاهش را نشان می‌دهد.

ضمناً در شش ماهه اول سال ۱۳۹۸ تعداد تراکنش‌های سامانه «صیاد» به عدد ۵۳،۷۴۷،۱۱۵ رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل۴۱۶،۴۹ درصد رشد را نشان می‌دهد. رشد تعداد تراکنش‌های مذکور تحت تاثیر راه‌اندازی سرویس استعلام می‌باشد که در شش ماهه‌ اول سال ۱۳۹۷ هنوز راه اندازی نشده بود.

درباره نویسنده

نادر  نینوایی

نادر نینوایی مشاهده تمام مطالب

ثبت دیدگاه