شبکه سازی میان شرکت های دانش بنیان کلید می خورد
همراه ما باشید

شبکه سازی میان شرکت های دانش بنیان کلید می خورد

شبکه سازی میان شرکت های دانش بنیان کلید می خورد

آی‌سی‌تی‌نیوز - شبکه سازی میان شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها صنعت و بازار و در جهت افزایش بازدهی ، رفع مسائل و چالش های فناورانه صنعت شکل می گیرد.

شبکه سازی میان شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها با تسهیل گری کانون های هماهنگی دانش، صنعت و بازار و در جهت افزایش بازدهی ، رفع مسائل و چالش های فناورانه صنعت شکل می گیرد.

معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری در نخستین نشست هم اندیشی کانون های هماهنگی دانش، صنعت و بازار با اشاره به نقش کانون ها در توسعه و نفوذ فناوری در صنعت اظهار کرد: کانون ها باید ضمن شناسایی و جلب عضویت استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان در حوزه فعالیت تخصصی خود، برای برقراری ارتباط میان آن ها و صنایع بزرگ در جهت افزایش بهره وری و رفع مسائل و چالش های فناورانه، شبکه های همکاری ایجاد کنند.

صالحی با اشاره به تعداد کانون ها و محوریت مدیریت دولتی در برخی از آنها در دوره اول اظهار کرد: رویکرد معاونت در تاسیس کانون ها در دوره دوم بر اساس نیاز صنعت است و اداره کانون نیز به بخش خصوصی سپرده شده است. تمرکز فعالیت های کانون تنها منحصر به یکی بخش های صنعت و بازار یا علمی نیست و فعالیت این نهاد بر اساس مدل مارپیچ چهارگانه و در راستای ایجاد تعامل و شکل دهی شبکه های همکاری میان این چهار رکن دولت، صنعت، دانشگاه و جامعه خواهد بود.

وی به ضرورت تدوین یا بازنگری استانداردها در حوزه فعالیت هر کانون اشاره کرد و گفت: با توجه به توافقات صورت گرفته میان معاونت علمی و فناوری و سازمان ملی استاندارد، امکان صدور گواهی انطباق استاندارد در موضوعات مورد توجه کانون ها فراهم شده است و کانون ها می توانند از این ظرفیت در حوزه فعالیت خود استفاده کنند.

صالحی با تشریح برنامه های حمایتی معاونت از صادرات محصولات دانش بنیان و حضور در نمایشگاه های بین المللی خاطر نشان کرد: کانون ها می توانند از این ظرفیت در جهت حمایت و معرفی شرکت های دانش بنیان عضو کانون بهره گیری کنند.

وی خاطر نشان کرد: کانون ها از ظرفیت شرکت های استارت اپی، دانشگاه های نظری ومهارتی و نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران در حوزه های تخصصی بهره گیری کنند. همچنین عضو گیری و شبکه سازی در جهت گسترش و نفوذ بیشتر فناوری در صنعت و ایجاد ارزش افزوده، به صورت جدی پیگیری شود.

درباره نویسنده

نادر  نینوایی

نادر نینوایی مشاهده تمام مطالب

ثبت دیدگاه