باید به دنبال بازآفرینی معماری سازمانی دولت باشیم
همراه ما باشید

رییس سازمان فناوری اطلاعات:

باید به دنبال بازآفرینی معماری سازمانی دولت باشیم

باید به دنبال  بازآفرینی معماری سازمانی دولت باشیم

آی‌سی‌تی‌نیوز - رئیس سازمان فناوری اطلاعات معماری سازمانی در کشور را ناکارآمد ارزیابی کرد و گفت: باید به دنبال عزم جدی برای بازآفرینی و تغییر پارادایم‌ها در معماری سازمانی دولت باشیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات معماری سازمانی در کشور را ناکارآمد ارزیابی کرد و گفت: باید به دنبال عزم جدی برای بازآفرینی و تغییر پارادایم‌ها در معماری سازمانی دولت باشیم.

به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، امیر ناظمی در همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی که در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد با انتقاد از معماری ناکارآمد سازمانی گفت: معماری سازمانی دولت نیاز به طراحی و بازآفرینی دارد و این فرصت با ورود حوزه دولت الکترونیک و رشد فناوری اطلاعات میسر می‌شود.

وی با بیان اینکه فناوری اطلاعات مسیر مطمئنی برای بازتعریف معماری سازمانی دولت است، با تأکید بر لزوم تغییر در دانش معماری سازمانی در کشور گفت: ایجاد تغییر در معماری سازمانی دولت از اولویت‌های این حوزه است و استفاده بهینه از دولت الکترونیک و فناوری اطلاعات، مناسب‌ترین راه برای ایجاد تغییر مثبت است.

ناظمی با اشاره به مقایسه کشورهای مختلف در مبحث بزرگی دولت و معماری سازمانی گفت: دو شاخص مهم در دنیا برای سنجش میزان بزرگی دولت‌ها وجود دارد که میزان مخارج دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی (GDP) یکی از این شاخص‌ها و شاخص دیگر میزان کارمندان بخش عمومی به‌کل جمعیت کشور است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: کشور ما در این دو شاخص در مقایسه با کشورهای اسکاندیناوی و فرانسه از معماری دولتی کوچک‌تری برخوردار است اما به دلیل ناکارآمدی معماری سازمانی دولت، این تصور ایجاد می‌شود که دولت بزرگ است و نیاز به کوچک‌سازی داریم.

معاون وزیر ارتباطات با تأکید بر استفاده از فناوری اطلاعات در باز تعریف معماری سازمانی گفت: ما نیازی به کوچک‌سازی دولت و واگذاری خدمات و مأمورت های ذاتی نظیر آموزش و بهداشت به بخش‌های دیگر نداریم. بلکه نیازمند عزم جدی برای بازآفرینی و تغییر پارادایم‌ها در این حوزه هستیم.

درباره نویسنده

نادر  نینوایی

نادر نینوایی مشاهده تمام مطالب

ثبت دیدگاه