اختلال در ارتباط تلفنی برخی مشترکان تهرانی
همراه ما باشید

اختلال در ارتباط تلفنی برخی مشترکان تهرانی

اختلال در ارتباط تلفنی برخی مشترکان تهرانی

آی‌سی‌تی‌نیوز - به دلیل عملیات کابل برگردان، ارتباط تلفنی مشترکان ۴ مرکز مخابراتی در تهران طی ۳ روز آینده با اختلال همراه است.

به دلیل عملیات کابل برگردان، ارتباط تلفنی مشترکان ۴ مرکز مخابراتی در تهران طی ۳ روز آینده با اختلال همراه است.

 عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید تندگویان و پیام نور از روز گذشته ۲۹ بهمن ماه و در مراکز حافظ و سلمان فارسی از امروز ۳۰ بهمن ماه آغاز شده است.

با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید تندگویان با پیش شماره های ۲۲۵۰ الی ۲۲۵۳، ۲۲۳۰ الی ۲۲۳۳، ۲۶۳۰ الی ۲۶۳۲، ۲۶۱۴ در محدوده خیابانهای شهید عراقی و ملکی نسب و در مرکز مخابرات پیام نور با پیش شماره های ۴۴۴۰ الی ۴۴۴۹، ۴۴۶۰ الی ۴۴۶۲، ۴۶۰۴، ۴۴۲۹، ۴۴۲۷، ۴۴۸۹ در محدوده خیابانهای میرزا بابایی، مخبری، سردار جنگل و عدل به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.

درهمین حال با اجرای عملیات کابل برگردان، ارتباط تلفنی مشترکان مرکز مخابرات حافظ با پیش شماره های ۶۶۷۰ الی ۶۶۷۶ در محدوده خیابان های جمهوری و حافظ و در مرکز مخابرات سلمان فارسی با پیش شماره های ۲۲۰۶ الی ۲۲۰۹ ، ۲۲۱۱ الی ۲۲۱۴ ، ۲۲۳۷ الی ۲۲۳۹ ، ۲۶۷۴ و ۲۶۷۶ در محدوده خیابان های فخار مقدم، احسان و بلوار پارک ظرف ۳ روز آینده اختلال دارد.

درباره نویسنده

نادر  نینوایی

نادر نینوایی مشاهده تمام مطالب

ثبت دیدگاه