از سوی مجلس حمایت شده و بودجه خوبی گرفتیم
همراه ما باشید

معاون علمی و فناوری اعلام کرد:

از سوی مجلس حمایت شده و بودجه خوبی گرفتیم

از سوی مجلس حمایت شده و بودجه خوبی گرفتیم

آی‌سی‌تی‌نیوز - معاون علمی و فناوری در حاشیه نشست صمیمی رئیس مجلس شورای اسلامی با شرکت های دانش‌بنیان و مدیران پارک فناوری پردیس، گفت: علیرغم برخی کم لطفی ها ما از سوی مجلس شورای اسلامی حمایت شدیم و بودجه خوبی گرفتیم. وی افزود: ما باید اکوسیستم داشته باشیم زیرا پول حرف اول را در اقتصاد نمی زند بلکه عامل پنجم یا ششم در پیشرفت محسوب می‌شود.

معاون علمی و فناوری در حاشیه نشست صمیمی رئیس مجلس شورای اسلامی با شرکت های دانش‌بنیان و مدیران پارک فناوری پردیس، گفت: علیرغم برخی کم لطفی ها ما از سوی مجلس شورای اسلامی حمایت شدیم و بودجه خوبی گرفتیم. وی افزود: ما باید اکوسیستم داشته باشیم زیرا پول حرف اول را در اقتصاد نمی زند بلکه عامل پنجم یا ششم در پیشرفت محسوب می‌شود.

سورنا ستاری با تاکید بر اینکه طی چند سال اخیر برنامه های خوبی برای شرکت های دانش بنیان پیاده سازی شده است، گفت: با حمایت مجلس، قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان به تصویب رسید و شرکت ها بر اساس این قانون فعالیت می کنند. وی تاکید کرد: قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان یکی از مترقی ترین قانون ها در حوزه فناوری بوده است.

ستاری با تاکید بر تعیین اولویت ها در کشور و تامین نیازها به واسطه شرکت های دانش بنیان گفت: شرکت های دانش بنیان به زودی باید بار شرکت های خودرویی، نفتی، پتروشیمی، معدن و … را بر دوش بگیرند. معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۴۰ پارک فناوری در کشور مشغول فعالیت هستند، گفت: اکنون ایجاد مراکز نوآوری در کنار دانشگاه ها از جمله موضوعاتی است که به آن توجه می‌شود.

وی تاکید کرد: در حال حاضر ۵۰۰ شرکت دانش بنیان در نواحی دانشگاه شریف اکنون مشغول فعالیت هستند. ستاری با اشاره به فروش شرکت های پارک فناوری پردیس گفت: سال گذشته فروش شرکت های دانش بنیان این پارک برابر با ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه در حال حاضر ۴ هزار و ۴۰۰ شرکت دانش بنیان در کشور مشغول فعالیت هستند، گفت: تاکنون این تعداد شرکت برابر ۹۰ هزار میلیارد تومان فروش داشته اند. به گفته وی پارک های علمی و فناوری و پارک فناوری پردیس نسل قدیمی از پارک ها به شمار می روند اما اکنون موضوع جدیدی در کشور با عنوان کارخانه های نوآوری مطرح است که توسط بخش خصوصی ایجاد شده اند.

وی با تاکید بر اینکه کارخانه های نوآوری می تواند زایشگاه شرکت های دانش بنیان باشد، گفت: این کارخانه ها در حال حاضر بیش از ۳ هزار نفر در حوزه های مختلف را مشغول به کار و فعالیت کرده است.

درباره نویسنده

نادر  نینوایی

نادر نینوایی مشاهده تمام مطالب

ثبت دیدگاه