مذاکرات اولیه برای ایجاد بنگاه‌های استارتاپی
همراه ما باشید

مذاکرات اولیه برای ایجاد بنگاه‌های استارتاپی

مذاکرات اولیه برای ایجاد بنگاه‌های استارتاپی

آی‌سی‌تی‌نیوز - وزیر راه و شهرسازی از انجام مذاکرات اولیه برای ایجاد فعالیت بنگاه‌های استارتاپی معاملات مسکن با معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات خبر داد.

وزیر راه و شهرسازی از انجام مذاکرات اولیه برای ایجاد فعالیت بنگاه‌های استارتاپی معاملات مسکن با معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات خبر داد.

وزیر راه و شهرسازی از انجام مذاکرات اولیه با با معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات در راستای ایجاد فعالیت بنگاه های استارتاپی معاملات مسکن  خبر داد.

محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در مورد ایجاد بنگاه‌های استارتاپ‌ معاملات مسکن، گفت: « این بنگاه‌های استارتاپ  ارتباط میان مالک و مستاجر را به خوبی برقرار و نظام‌بخشی و نظام‌مندی مناسبی را در دسترسی آسان مالک و مستاجر به همدیگر ایجاد می‌کنند.»

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مذاکرات اولیه برای فعالیت استارتاپ معاملات مسکن با معاونت علمی و فرهنگی رئیس جمهور و وزارت ارتباطات در حال انجام است، افزود: «معاملات مسکن سازمان یافته می شود.»

یکی از ماموریت‌های اساسی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، توسعه فعالیت استارتاپ ها و حمایت از آنها است، وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد تا با همکاری با این معاونت و وزارت ارتباطات بنگاه‌های استارتاپی را به منظور سامان دهی رابطه مالکان و مستاجران ایجاد کند.

درباره نویسنده

نادر  نینوایی

نادر نینوایی مشاهده تمام مطالب

ثبت دیدگاه