بروز اختلال در پنج مرکز مخابراتی تهران
همراه ما باشید

بروز اختلال در پنج مرکز مخابراتی تهران

بروز اختلال در پنج مرکز مخابراتی تهران

آی‌سی‌تی‌نیوز - ارتباط تلفنی مشترکان ۵ مرکز مخابراتی در تهران به دلیل انجام عملیات کابل برگردان دچار اختلال شد.

ارتباط تلفنی مشترکان ۵ مرکز مخابراتی در تهران به دلیل انجام عملیات کابل برگردان دچار اختلال شد.

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات سلمان فارسی، شهید سلیمانی حسن آباد، توحید، شهرستان اسلامشهر و شهید عرب سرخی در حال انجام است.

با اجرای این عملیات ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات سلمان فارسی با پیش شماره‌های ۲۲۰۶ الی ۲۲۰۹، ۲۲۱۱ الی ۲۲۱۴، ۲۲۳۴ الی ۲۲۳۶، ۲۶۶۵ الی ۲۶۷۴، ۲۶۳۵ در محدوده خیابان‌های طاهرخانی، کوهستان، بوستان ششم، مجتمع ذوالفقار و در مرکز مخابرات شهید سلیمانی حسن آباد با پیش شماره ۵۶۲۲ در محدوده بلوار امام خمینی (ره)، شهرک شمس آباد به مدت ۳ روز و در مرکز مخابرات توحید به مدت ۵ ساعت با اختلال همراه است.

در همین حال ارتباط تلفنی مشترکان مرکز مخابرات شهرستان اسلامشهر با پیش شماره ۵۶۸۲ در محدوده روستای علی آباد طپانچه از امروز به مدت ۴۸ ساعت و در مرکز مخابرات شهید عرب سرخی با پیش شماره‌های ۳۳۷۴ الی ۳۳۷۷، ۳۳۳۷ الی ۳۳۳۹، ۳۳۶۳، ۳۳۶۵، ۳۶۸۰ در محدوده خیابان‌های فداییان اسلام، غیبی، خزایی، حسن پور، شربت دار قدس، مجتمع مهر غدیر به مدت ۷۲ ساعت دچار اختلال می‌شود.

درباره نویسنده

نادر  نینوایی

نادر نینوایی مشاهده تمام مطالب

ثبت دیدگاه