بیشتر شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه فاوا فعالند
همراه ما باشید

بیشتر شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه فاوا فعالند

بیشتر شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه فاوا فعالند

آی‌سی‌تی‌نیوز - بر اساس آخرین آمار تعداد ۵هزار و ۵۴۷ شرکت دانش‌بنیان شده اند که بیشترین تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی نوع دو هستند.

به گزارش مهر شرکت‌های دانش‌بنیان طی سال‌های اخیر با یک رشد روز افزون اکنون به تعداد ۵هزار و ۵۴۷ شرکت رسیده‌اند. این شرکت‌ها بعد از مراحل تایید شدن به انواع تولیدی و نوپا تقسیم بندی می‌شوند.

از سوی دیگر در تفکیک شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه‌های مختلف «فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی» ،«دارو و فرآورده‌های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان»، «مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوریهای شیمیایی»، «ماشین آلات و تجهیزات»، «وسایل ملزومات و تجهیزات»، «برق و الکترونیک، فوتونیک مخابرات»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای»، «خدمات تجاری سازی» مد نظر قرار گرفته شده است.

از بین ۵ هزار ۵۴۷ شرکت دانش‌بنیان، ۵۰۲ شرکت از نوع نوپای نوع یک، هزار و ۳۹۴ شرکت از نوع نوپای نوع دو هستند. همچنین ۶۲۴ شرکت تولیدی نوع یک و ۳هزار و ۲۷ شرکت تولیدی نوع دوم هستند. 

شرکت‌های تولیدی نوع ۲ همان شرکت‌هایی هستند که بیش از ۳ سال از عمر شرکت گذشته و سالهاست در زمینه تولید محصولات دانش‌بنیان فعالیت می‌کنند و بر اساس آخرین اظهارنامه مالیاتی این شرکت‌ها، حداقل ۱۰درصد از فروش محصول دانش‌بنیان شان است.

از این شرکت‌های دانش‌بنیان ۲۴۵ شرکت در حوزه فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی، ۳۶۵ شرکت در زمینه دارو و فرآورده‌های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان، ۷۲۰ شرکت در حوزه مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوریهای شیمیایی، ۱۲۶۶ شرکت در حوزه ماشین آلات و تجهیزات، ۱۹۹ شرکت در زمینه وسایل ملزومات و تجهیزات، هزار و ۱۱۰ برق و الکترونیک، فوتونیک مخابرات، هزار، ۴۲۱ شرکت در حوزه فناوری اطلاعات، ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای و ۲۲۱ شرکت در حوزه خدمات تجاری سازی فعالیت می‌کنند.

بر این اساس بیشترین شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، نرم افزارهای رایانه ای هستند.

بعد از شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات، محققان بیشتر در  شرکت‌های حوزه «ماشین آلات و تجهیزات پیشرفته»، «برق و الکترونیک، فوتونیک مخابرات» و « مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوریهای شیمیایی» فعالیت می‌کنند و شرکت‌های خود را به ثبت رسانده‌اند.

درباره نویسنده

ثبت دیدگاه