فرآیند ارزیابی فنی متقاضیان استانی ارائه خدمات افتا، تسریع شد
فرآیند ارزیابی فنی متقاضیان استانی ارائه خدمات افتا، تسریع شد
ارزیابی فنی متقاضیان دریافت پروانه در حوزه افتا در ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان‌ها صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، ارزیابی فنی متقاضیان پروانه ارائه‌دهندگان خدمات در حوزه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات در محل استان‌ها، انجام شد.طی این اقدام که با هدف تسریع در روند صدور پروانه‌های حوزه افتا و صرفه‌جویی در زمان و هزینه متقاضیان صورت گرفت، فرآیند ارزیابی فنی که مشتمل بر آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی کارشناسان است با حضور نماینده سازمان فناوری اطلاعات ایران و در محل ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۷ استان‌ کشور برگزار شد و کارشناسان حدود ۶۲ شرکت از طریق مصاحبه و آزمون کتبی مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. در حال حاضر پروانه ارائه خدمات در حوزه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات در چهار حوزه‌ی: عملیاتی، مدیریتی، فنی و آموزشی و در ۱۱ گرایش صادر می‌‌شود و با توجه به فراوانی درخواست‌های استانی، فرآیند ارزیابی فنی در محل ۱۷ استان یزد، اصفهان، کرمان، خراسان رضوی، هرمزگان، بوشهر ، سیستان و بلوچستان، خوزستان، کرمانشاه، همدان، زنجان، ایلام، مازندران، گلستان، گیلان، آذربایجان شرقی و غربی انجام شده است. گفتنی است از دوازدهم اسفند سال گذشته، ارزیابی فنی متقاضیان پروانه خدمات امنیت توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران و با استفاده از ظرفیت تخصصی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه امنیت اطلاعات برگزار میگردد و  اقدامات لازم جهت ایجاد امکان برگزاری این آزمون برای شرکت‌های مستقر در سایر استان‌ها به جز تهران ، به صورت الکترونیکی و در محل ادارات ICT استانی در حال انجام است .کلیه متقاضیان میتوانند درخواست خود را جهت اخذ پروانه در حوزه خدمات امنیت از طریق سامانه مجوزهای کشور به آدرس www.mojavez.ir ثبت نمایند.