کارکنان شرکتی مخابرات به مشکل بیمه‌ خوردند
کارکنان شرکتی مخابرات به مشکل بیمه‌ خوردند
کاربران سامانه فارس من می‌گویند: چند ماهی است که حق بیمه تامین اجتماعی نیروهای شرکتی مخابرات پرداخت نشده است و این موضوع دردسرهایی را برای کارکنان ایجاد کرده است.

به گزارش فارس، برخی از کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه خواستار رسیدگی به مشکلات نیروهای شرکتی شاغل در مخابرات شده اند.

سردبیر این سوژه در توضیح مطالبه خود به خبرنگار فارس، گفت: چند ماهی است که بیمه نیروهای شرکتی مخابرات پرداخت نشده است و این موضوع دردسرهایی را برای کارکنان ایجاد کرده است.

وی افزود:‌ به دلیل پرداخت نکردن حق بیمه تامین اجتماعی، سابقه بیمه نیروهای شرکتی دچار نقص شده است و این موضوع برای شاغلان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی افزود: علاوه بر این، در پی پرداخت نکردن حق بیمه تامین اجتماعی توسط مخابرات، برخی از همکاران در مراجعه به مراکز تامین اجتماعی متوجه شده اند که خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی آنها قطع شده است و در پرداخت هزینه های درمان با مشکل مواجه شده اند.