آی‌سی‌تی نیوز – بر اساس گزارش جدید سازمان رگولاتوری وزارت ارتباطات، همراه‌اول در تمامی شبکه‌های فناوری نسل‌ ۳،۲ و ۴ بیشترین پوشش جمعیتی در کشور را در قیاس با دیگر اپراتورها در اختیار دارد. این گزارش که برای بازه زمانی ۳ماهه نخست سال جاری تهیه شده است، نشان می‌دهد اپراتور اول در شبکه نسل ۲ […]

آی‌سی‌تی نیوز – بر اساس گزارش جدید سازمان رگولاتوری وزارت ارتباطات، همراه‌اول در تمامی شبکه‌های فناوری نسل‌ ۳،۲ و ۴ بیشترین پوشش جمعیتی در کشور را در قیاس با دیگر اپراتورها در اختیار دارد.
این گزارش که برای بازه زمانی ۳ماهه نخست سال جاری تهیه شده است، نشان می‌دهد اپراتور اول در شبکه نسل ۲ بالغ بر ۹۶درصد، در شبکه فناوری نسل ۳ با ۸۵درصد و در شبکه فناوری نسل ۴ با ۸۱درصد پوشش جمعیتی، بار اصلی ارایه خدمات اینترنت و دیتا به ایرانیان در سراسر کشور را به عهده دارد.
گزارش رگولاتوری در همین شاخص از اپراتور دوم نشان می‌دهد که ایرانسل در شبکه نسل ۲ بیش از ۸۷درصد، در شبکه نسل ۳ بیش از ۸۳ درصد و در شبکه نسل ۴ نیز ۶۱ درصد از جمعیت کشور را تحت پوشش دارد.
به عبارت دیگر در شبکه پیشرفته نسل ۴ بر خلاف رقابت‌های تبلیغاتی، همراه‌اول با اختلاف بالای ۲۰درصدی نسبت به ایرانسل، حرف اول و آخر را در این فناوری و بخش می‌زند.
این وضعیت اما در شبکه اپراتور سوم که تنها ۴ میلیون مشترک فعال دارد عبارت است از ۶۰درصد تحت پوشش شبکه نسل ۳ و ۲۲ درصد نیز تحت پوشش شبکه نسل ۴.

نکته قابل توجه آنکه اپراتور سوم سال‌ها انحصار در ارایه فناوری نسل ۴ و بالاتر را در اختیار داشت و بعد از پایان دوران خسارت‌بار این انحصار برای کشور نیز، فرکانس‌های لازم برای پوشش شبکه نسل ۴ به علت اختلافات وزارت ارتباطات با همراه‌اول در دولت نخست روحانی، دیرتر از ایرانسل واگذار شد.
با این وجود امروز اپراتور اول با وجود محدودیت‌های مذکور توانسته در هر ۳ فناوری نسل‌های ۳،۲ و ۴ از دو اپراتور جلوتر باشد.
نکته پایانی اینکه اگرچه در گزارش سازمان رگولاتوری، آماری از پوشش شبکه نسل ۵ (۵G) از سوی اپراتورهای موبایل دیده نمی‌شود، اما رویه سال‌های قبل نشان می‌دهد که در این فناوری هم در آینده، همراه‌اول پیشتازی در پوشش شبکه و جمعیت کاربری و مشترکان را در اختیار خواهد داشت.