مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک منصوب شد
مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک منصوب شد
آی سی تی نیوز - علیرضا ماهیار به سمت مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک منصوب شد.

به گزارش آی سی تی نیوز، علیرضا ماهیار سوابق معاون فناوری بانک ملی ایران، معاون فناوری و توسعه نوآوری سپرده گذاری مرکزی،مدیرعامل رایان بورس و عضویت در هیات مدیره شرکتهای مختلف حوزه فناوری و مالی در کارنامه خود