آی‌سی‌تی نیوز – شرکت داده‌گستر عصر نوین با وزارت ارتباطات و اطلاعات قرارداد منعقد کرد. به گزارش بورس نیوز، شرکت داده گستر عصر نوین از انعقاد یک قرارداد خبر داد. بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با موضوع ایجاد پوشش صوت و دیتا در تعداد ۲۰۰ روستا به […]

آی‌سی‌تی نیوز – شرکت داده‌گستر عصر نوین با وزارت ارتباطات و اطلاعات قرارداد منعقد کرد.

به گزارش بورس نیوز، شرکت داده گستر عصر نوین از انعقاد یک قرارداد خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با موضوع ایجاد پوشش صوت و دیتا در تعداد ۲۰۰ روستا به مبلغ ۲/۴۰۰/۰۰۰ میلیون ریال قرارداد منعقد کرده است.

خبر قرارداد های وب+بورس نیوز