توزیع سود ۷۹ ریالی در مجمع مخابرات ایران
توزیع سود ۷۹ ریالی در مجمع مخابرات ایران
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران امروز شنبه ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۱ برگزار و با تصویب مجمع عمومی، مقرر شد مبلغ ۷۹ ریال سود به ازای هرسهم شرکت مخابرات ایران توزیع شود

به گزارش اداره کل ارتباطات و اموربین الملل شرکت مخابرات ایران، درجلسه امروز مجمع که با حضور نمایندگان سهامدار عمده، نمایندگان دولت، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان خصوصی سازی، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت مخابرات ایران و معاونین و مدیران ارشد ستادی برگزار شد، پس از استماع گزارش سالانه هیئت مدیره ، حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۰ ، صورت های مالی شرکت، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

همچنین، اتخاذ تصمیم در خصوص میزان سود تقسیمی از دیگر سرفصل های جلسه مجمع بود که پس از بحث و بررسی های انجام شده مقرر شد میزان ۷۹ ریال به ازای هر سهم شرکت مخابرات ایران اختصاص یابد.

تعیین حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۰ از دیگر تصمیمات اتخاذ شده بود که “سازمان حسابرسی کل کشور” به عنوان حسابرس و “روزنامه اطلاعات” به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت در نظر گرفته شد.

در ادامه، مجمع عمومی فوق العاده برای تغییر ماده ۱۹ اساسنامه شرکت مخابرات ایران برگزار و در مورد تغییر این ماده رای گیری و به تصویب رسید.

همچنین مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نیز برای انتخاب مدیران حقوقی برگزار و شرکت های توسعه اعتماد مبین ، شرکت دانش بنیان سرمایه تسنیم، شرکت گسترش الکترونیک ایران ، وزارت اقتصاد به نمایندگی از دولت و شرکت سر مایه گذاری استان تهران به عنوان اعضای حقوقی هیات مدیره برگزیده شدند.