مرور احبار

شرکت‌ها

اتفاقی عادی در رویه‌ای غیرعادی

آی‌سی‌تی نیوز - علی شمیرانی - هستند قوانین و مقرراتی که برای بسیاری از مردم عجیب و غیرقابل هضم است. یکی از آن نمونه‌ها ماجرای منع ترددهای شبانه برای…