عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
وزارت ارتباطات تکلیف نظام داده‌ها را روشن کند

آی‌سی‌تی نیوز – عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر ایجاد نظام حکمرانی داده‌ها و اطلاعات گفت: اجرای سامانه مؤدیان مالیاتی باید اردیبهشت ماه به پایان می‌رسید.
به گزارش باشگاه خبرنگاران مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ایجاد نظام حکمرانی داده‌ها و اطلاعات گفت: سامانه مؤدیان مالیاتی هنوز به نتیجه نرسیده اما شاید حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد پیشرفت کرده است. این سامانه باید اردیبهشت ماه به پایان می‌رسید که یکی از مطالبات مجلس یازدهم از دولت سیزدهم و همچنین از شروط ما نسبت به روی کار آمدن دولت جدید بوده است.

وی افزود: متأسفانه دولت قبل سامانه مؤدیان را به انجام نرساند. البته ما هم برای این مسئله پرونده‌ای در دستگاه قضائی ایجاد کردیم و دژپسند به عنوان وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت پیش و پارسا، رئیس پیشین سازمان امور مالیاتی باید پاسخگو باشند. در حال حاضر هم خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی و منظور، رئیس جدید سازمان امور مالیاتی با شرط بهره‌برداری زودهنگام از سامانه مؤدیان در جریان موضوع هستند.

طغیانی تأکید کرد: اطلاعات در کشور ما در بسیاری از موارد پراکنده است؛ بنابراین هم باید سامانه‌های جدید ایجاد کنیم و هم اطلاعات را به اشتراک بگذاریم تا حکمرانی اطلاعات و داده‌ها محقق شود. وگرنه این سیستم و نهضت تشکیل سامانه‌ها ادامه خواهد یافت. بسیاری از اوقات نیازی به ایجاد سامانه نداشتیم اما متأسفانه این اتفاق به دلیل به اشتراک نگذاشتن داده‌ها، رخ داده است. البته در برخی موارد مانند موضوع مؤدیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی واقعاً به سامانه نیاز داریم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: یکی از مسئولیت‌های وزارت ارتباطات دقیقاً تعیین تکلیف نظام داده‌ها و سامانه‌هاست که طرحی هم در مورد موضوع حکمرانی اطلاعات و داده‌ها مدتی پیش در مجلس مطرح شد و امیدواریم به نتیجه برسد و سر و سامان داده شود.


ممکن است شما هم دوست داشته باشید
پاسخ دهید

Your email address will not be published.