رییس کمیسیون دولت الکترونیکی دولت تعیین شد

آی‌سی‌تی نیوز – در نخستین جلسه اصلی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در دولت سیزدهم رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به ترتیب به عنوان رئیس و نایب رئیس کمیسیون تعیین شدند.
به گزارش تسنیم،در نخستین جلسه اصلی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در دولت سیزدهم رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به ترتیب به عنوان رئیس و نایب رئیس کمیسیون تعیین شدند.

در این جلسه که با حضور دبیر هیئت دولت، دبیر کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک و وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون حقوقی رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و سایر اعضا برگزار شد، آقایان میثم لطیفی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از سوی اعضای کمیسیون به ترتیب به عنوان رئیس و نایب رئیس کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک تعیین شدند.


ممکن است شما هم دوست داشته باشید
پاسخ دهید

Your email address will not be published.