تصمیماتی برای بازنگری در اختیارات مرکز ملی فضای مجازی
تصمیماتی برای بازنگری در اختیارات مرکز ملی فضای مجازی

آی‌سی‌تی نیوز – در جلسه شورای عالی فضای مجازی در رابطه با بازنگری وظایف و اختیارات مرکز ملی فضای مجازی تصمیماتی اتخاذ شد. شورای عالی فضای مجازی عصر روز سه‌شنبه با حضور روسای قوا و به ریاست ابراهیم رئیسی رئیس جمهور تشکیل جلسه داد. در این جلسه موضوع بازنگری وظایف و اختیارات مرکز ملی فضای […]

آی‌سی‌تی نیوز – در جلسه شورای عالی فضای مجازی در رابطه با بازنگری وظایف و اختیارات مرکز ملی فضای مجازی تصمیماتی اتخاذ شد.

شورای عالی فضای مجازی عصر روز سه‌شنبه با حضور روسای قوا و به ریاست ابراهیم رئیسی رئیس جمهور تشکیل جلسه داد.
در این جلسه موضوع بازنگری وظایف و اختیارات مرکز ملی فضای مجازی و کمیسیون‌های مربوطه با توجه به تحولات فضای مجازی و توسعه آن در کشور در دستور کار قرار گرفت و در این رابطه تصمیماتی گرفته شد.