بیمه‌های تکمیلی به طرح نسخه الکترونیکی می‌پیوندند
بیمه‌های تکمیلی به طرح نسخه الکترونیکی می‌پیوندند
مدیر کل بیمه مرکزی گفت: پوشش بیمه‌ای خدمات درمانی اقشار مختلف مردم از اهداف دولت سیزدهم است.

به گزارش فارس، مجید بهزادپور مدیر کل بیمه مرکزی در مراسم رونمایی از طرح خادمان سلامت اظهار داشت: امیدوارم این طرح منشأ خدمات بزرگی به خادمان سلامت باشد. در حوزه بیمه بازرگانی یکی از سیاستهای جدی که دولت سیزدهم تعقیب می‌کند موضوع پیدا کردن راهکارهای بیمه مردمی است و امیدواریم بتوانیم این موضوع را در سطح جامعه توسعه دهیم.

وی افزود: ما باید ببینیم اصل مشکل مردم کجاست و کجا میتوانیم کمک اساسی کنیم، از موضوعات اولویت صنعت بیمه، بیمه خدمات درمانی است که امیدواریم بتوانیم مسایل که عمومیت دارد و برای اکثریت جامعه می‌تواند مشکل ساز باشد حل شود.

وی با بیان اینکه در گذشته برای تعداد کم و افراد کم نمی‌توانستیم انعقاد قرارداد بیمه کنیم اظهار داشت: این موضوع به فلسفه بیمه برمیگردد و اتفاق خوب این بود که آیین نامه حوزه درمان اصلاح شد و افراد با تعداد کم می‌توانند قرارداد ببندند.

بهزادپور اضافه کرد: ما نمی‌توانستیم در گذشته تعداد کمی را تحت پوشش بیمه درمان قرار دهیم اما در حوزه سلامت این اتفاق رخ داد و امیدواریم این طرح در سایر مشاغل حوزه سلامت پیگیری و اجرا شود. حدود ۵۰۰ هزار نفر به همراه خانواده ها در حوزه سلامت فعال هستند که امیدواریم بتوانیم مشکلات آنها را حل کنیم.

مدیر کل بیمه مرکزی اظهار داشت: یکی از پروژه‌های جدی بحث تکمیل نسخه الکترونیکی در حوزه بیمه تکمیلی است، که از ابتدای سال به صورت جدی در دستور کار قرار دادیم و امیدواریم با تاخیر یکی دو ماهه به نتیجه برسد و حلقه نسخه الکترونیک با حضور بیمه تکمیلی تکمیل شود.

وی عنوان کرد: در حال حاضر و با توجه به اینکه به فشار عموم مردم از حیث هزینه‌های درمانی وجود دارد با بیمه پایه و تکمیلی آنها پیگیری شود، باید بتوانیم طرح مشترکی ارایه کنیم که از توان و ظرفیت این حوزه برای حل مشکلات استفاده کنیم تا بحث افزایش هزینه‌های حوزه درمان و تجهیزات پزشکی با کمک هم حل شود.