آی‌سی‌تی نیوز – مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد: به منظور رفع دغدغه‌های کسب‌وکارهای اینترنتی به ویژه در حوزه‌های نوآورانه و جدید، کارگروه نوآوری و توسعه کاربردهای تجارت الکترونیکی با حضور تشکل‌های بخش خصوصی و با دعوت از دستگاه‌های تخصصی ذی‌ربط، در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی راه اندازی می‌شود. به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، […]

آی‌سی‌تی نیوز – مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد: به منظور رفع دغدغه‌های کسب‌وکارهای اینترنتی به ویژه در حوزه‌های نوآورانه و جدید، کارگروه نوآوری و توسعه کاربردهای تجارت الکترونیکی با حضور تشکل‌های بخش خصوصی و با دعوت از دستگاه‌های تخصصی ذی‌ربط، در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی راه اندازی می‌شود.

به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، پس از اجرای الزام «اینماد» برای پرداختیارها و طرح برخی دغدغه‌ها در مورد دریافت اینماد توسط کسب و کارهای اینترنتی به‌ویژه در حوزه‌های نوآورانه و جدید، کارگروه نوآوری و توسعه کاربردهای تجارت الکترونیکی با حضور تشکل‌های مرتبط با تجارت الکترونیکی و با دعوت از دستگاه‌های تخصصی ذی‌ربط مانند کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران، انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی، اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی و انجمن تجارت الکترونیکی ایران ایجاد می‌شود.

این کارگروه در واقع به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های کارگروه مشورتی راهبری تجارت الکترونیکی فعالیت و بر تسهیل فرآیند صدور مجوز کسب و کارهای اینترنتی توسط دستگاه‌های تخصصی ذی‌ربط و توسعه نوآوری و کاربردهای تجارت الکترونیکی در تعامل با این دستگاه‌ها تمرکز خواهد کرد.

لازم به ذکر است، کارگروه مشورتی راهبری تجارت الکترونیکی از سال گذشته و با ابتکار عمل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با هدف بحث و تبادل نظر پیرامون اقدامات و پروژه‌های این مرکز، دریافت نقطه نظرات بخش خصوصی و برقراری تعامل سازنده با حضور تشکل‌های فعال در حوزه تجارت الکترونیکی و کسب و کارهای برتر تشکیل شده است.