آی‌سی‌تی نیوز – تولید کننده جاسوس افزار صهیونیستی پگاسوس در خطر عدم پرداخت بدهی هایش قرار دارد. به همین دلیل تصمیم دارد واحد پگاسوس را تعطیل و شرکت را بفروشد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، شرکت صهیونیستیNSO که جاسوس افزار پگاسوس را تولید کرده با رسوایی های مختلفی در سراسر جهان روبرو […]

آی‌سی‌تی نیوز – تولید کننده جاسوس افزار صهیونیستی پگاسوس در خطر عدم پرداخت بدهی هایش قرار دارد. به همین دلیل تصمیم دارد واحد پگاسوس را تعطیل و شرکت را بفروشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، شرکت صهیونیستیNSO که جاسوس افزار پگاسوس را تولید کرده با رسوایی های مختلفی در سراسر جهان روبرو است. این درحالی است که این شرکت به دلیل تهدید امنیت ملی در فهرست سیاه آمریکا قرار گرفته است.

اکنون بلومبرگ به نقل از منابع آگاه فاش کرده این شرکت مشغول بررسی هایی است تا واحد پگاسوس خود را تعطیل کند و کل شرکت را به یک صندوق سرمایه گذاری آمریکایی بفروشد.

این شرکت قبلاً به دلیل دخالت در اقداماتی که امنیت ملی آمریکا را تهدید می کرد، در لیست سیاه این کشور قرار گرفته بود. به همین دلیل NSO با خطر عدم پرداخت بدهی های خود مواجه شده است. طبق گزارش بلومبرگ، در نتیجه این امر شرکت با چند گزینه از جمله تامین مالی مجدد یا فروش کامل روبرو است

اکنون تخمین زده می شود دو صندوق سرمایه گذاری آمریکایی خریداران بالقوه این شرکت به حساب می آیند. به گفته منابع، اکنون مذاکرات حول دو سناریو احتمالی است که طبق آنها شرکت های سرمایه گذاری آمریکایی با خرید شرکت واحد پگاسوس را تعطیل می کنند. در مرحله بعد این دو شرکت ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه جدید به شرکت تزریق می کنند تا از فوت و فن پگاسوس برای ایجاد سرویس های دفاعی امنیت سایبری و یا توسعه فناوری پهپاد این شرکت صهیونیستی استفاده شود.