آی‌سی‌تی نیوز – محققین شرکت لینکدین مدعی شدند مشاغل امنیت سایبری در مقایسه با دیگر مشاغل، سریع ترین رشد را در عربستان سعودی به ثبت رسانده اند. به گزارش سایبربان؛ بر اساس داده های جمع آوری شده توسط محققین شرکت لینکدین، متخصصین امنیت سایبری، متخصصین کشف استعداد و توسعه دهندگان یا برنامه نویسان بک اِند […]

آی‌سی‌تی نیوز – محققین شرکت لینکدین مدعی شدند مشاغل امنیت سایبری در مقایسه با دیگر مشاغل، سریع ترین رشد را در عربستان سعودی به ثبت رسانده اند.
به گزارش سایبربان؛ بر اساس داده های جمع آوری شده توسط محققین شرکت لینکدین، متخصصین امنیت سایبری، متخصصین کشف استعداد و توسعه دهندگان یا برنامه نویسان بک اِند جزو مشاغلی در عربستان سعودی هستند که سریع ترین رشد را به ثبت رسانده اند.

پاندمی کرونا، دیجیتال سازی و سیاست های جدید عربستان سعودی در منطقه بر روی این لیست بی تاثیر نبوده اند.

مهارت هایی مانند امنیت شبکه و طراحی رابط کاربری نیز رشد سریع و قابل توجهی را به ثبت رسانده اند.

علی مطر، رئیس لینکدین در منطقه مِنا (خاورمیانه و شمال آفریقا) گفت: از هر ۱۰ متخصص فعال در عربستان سعودی و امارات، ۸ نفر به دنبال تغییر شغل خود هستند.