آی‌سی‌تی نیوز – محققان می‌گویند می‌توان بر مبنای راه رفتن هر کاربر گوشی‌های هوشمند مؤلفه‌های امنیتی را تعریف کرد که باز کردن قفل گوشی را برای سارقان دشوارتر کند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، بررسی‌هایی که توسط محققان انگلیسی با مشارکت ۴۴ داوطلب ۱۸ تا ۵۶ سال صورت گرفته نشان می‌دهد افراد […]

آی‌سی‌تی نیوز – محققان می‌گویند می‌توان بر مبنای راه رفتن هر کاربر گوشی‌های هوشمند مؤلفه‌های امنیتی را تعریف کرد که باز کردن قفل گوشی را برای سارقان دشوارتر کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، بررسی‌هایی که توسط محققان انگلیسی با مشارکت ۴۴ داوطلب ۱۸ تا ۵۶ سال صورت گرفته نشان می‌دهد افراد هر یک به شیوه‌ای منحصر به فرد راه می‌روند و ویژگی‌های مربوط به راه رفتن افراد طی مدت هفت تا ده روز از طریق ژیروسکوپ و شتاب سنج گوشی قابل ثبت است.

هر فرد طی دوره انجام این بررسی حدود ۴۰۰۰ فعالیت خاص را به ثبت رساند. هر چند این فعالیت‌ها را می‌توان در سه گروه اصلی دسته بندی کرد: راه رفتن عادی، راه رفتن سریع و فعالیت‌های مربوط به بالا و پایین رفتن.

در نهایت یک الگوی خاص راه رفتن طی این دوره برای هر فرد ثبت شد و آزمایش‌ها نشان داد دقت این الگو برای شناسایی افراد به ۸۵ درصد می‌رسد که البته با افزایش بررسی‌ها می‌توان این رقم را به ۹۰ درصد نیز رساند.

نرخ اشتباه این الگو برای شناسایی افراد در زمان راه رفتن عادی ۱۱.۳۸ درصد، برای راه رفتن سریع ۱۱.۳۲ درصد و برای بالا و پایین رفتن به ترتیب ۲۴.۵۲ و ۲۷.۳۳ درصد بوده است.

محققان می‌گویند با تکمیل سیستم یادشده از خطای آن باز هم کاسته می‌شود و فناوری یادشده را می‌توان در کنار دیگر فناوری‌های تشخیص هویت به کار گرفت.

پژوهشگران می‌گویند شناسایی افراد بر مبنای راه رفتن به تنهایی برای احراز هویت قابل استفاده نخواهد بود، با این حال می‌تواند ابزار بسیار مهمی در زرادخانه سایبری باشد تا به ایجاد آگاهی دقیق‌تر از هویت کاربران کمک کند.