لغو تمدید خودکار اعتبار کارت های بانک ملی ایران
لغو تمدید خودکار اعتبار کارت های بانک ملی ایران
تمدید خودکار انقضای کارت های بانک ملی ایران تا پایان ماه جاری ادامه خواهد داشت و پس از آن مشتریان باید برای تمدید اعتبار کارت های خود به صورت حضوری به شعب مراجعه کنند.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، بر اساس بخشنامه بانک مرکزی و با توجه به عبور کشور از شرایط بحرانی شیوع بیماری کرونا، تمدید اتوماتیک تاریخ انقضای کارت‌های بانکی لغو و مشتریان از ابتدای تیرماه سال ۱۴۰۱ باید برای تمدید انقضای کارت خود به شعب بانک‌ها مراجعه کنند.
لازم به ذکر است، ملی کارت های مشتریانی که تاریخ انقضای آنها فرارسیده، به صورت خودکار تا ۳۱ خرداد ماه تمدید شده است.