//سرزمینی آبادان با حمایت بانک ملی ایران// سرمایه گذاری دو هزار میلیارد ریالی در بناب
//سرزمینی آبادان با حمایت بانک ملی ایران// سرمایه گذاری دو هزار میلیارد ریالی در بناب
در حالی که اهالی شهرستان های بناب و ملکان و خودروهای عبوری از بزرگراه مراغه به شدت درگیر تصادف های شدید فوتی و جرحی با عابران و شهروندان هستند، اجرای پروژه کنارگذر شرقی بناب تلاش می کند این تبعات منفی را تا حد چشمگیری کاهش دهد.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این جاده ۱۹ کیلومتری که مبلغ دو هزار میلیارد ریال برای آن از سوی بانک ملی ایران مصوب شده است، ضمن کاهش ترافیک سنگین در محدوده های شهری، کاهش آلودگی صوتی و زیست محیطی و نیز کاهش در مصرف سوخت و اتلاف وقت را نیز به همراه دارد.

شهرستان بناب واقع در ۱۱۰ کیلومتری تبریز و در جنوب استان آذربایجان شرقی به علت واقع شدن در مسیر ارتباطی چند استان غربی کشور، یکی از شاهراه های ارتباط زمینی منطقه محسوب می شود.