//سرزمینی آبادان با حمایت بانک ملی ایران// ۱۰۰۰ میلیارد ریال برای کاهش مرگ و میر جاده ای
//سرزمینی آبادان با حمایت بانک ملی ایران// ۱۰۰۰ میلیارد ریال برای کاهش مرگ و میر جاده ای
بزرگراه صوفیان شبستر سلماس را می توان یکی از مهمترین پروژه های منطقه ای دانست که با حمایت بانک ملی ایران در حال اجراست.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این مسیر ۲۵ کیلومتری که با حمایت یک هزار میلیارد ریالی بانک در حال اجراست، در کاهش میزان تصادفات و نیز افزایش ایمنی عبور و مرور نقش بسزایی دارد.

این بزرگراه در مسیر صوفیان، شبستر، سلماس از حد فاصل کوزه کنان، تسوج و روستای غلمانسرا نیز عبور می کند و در بهبود شرایط گردشگری استان نیز بسیار موثر است.