خدمت رسانی در شعبه دانشگاه بی وقفه ادامه دارد
خدمت رسانی در شعبه دانشگاه بی وقفه ادامه دارد
طی روز های گذشته به رغم اعلام خبر سرقت از صندوق‌های اجاره‌ای شعبه دانشگاه بانک ملی ایران، در فعالیت این شعبه خللی وارد نشد و فعالیت این شعبه با هدف پاسخگویی و سهولت در ارائه خدمات به مشتریان طبق گذشته و بی وقفه تداوم دارد.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، پس از انتشار خبری مبنی بر سرقت از صندوق‌های اجاره‌ای شعبه دانشگاه، تعدادی از دارندگان این صندوق ها در این شعبه حاضر شدند و اقدام به پیگیری اموال خود از این حادثه کردند که در این زمینه مسئولان بانک نیز وعده دادند طی هماهنگی های لازم با مقامات قضایی در اسرع وقت نسبت به جبران خسارات اموال مسروقه از صندوق‌های مذکور اقدام خواهند کرد.
شعبه دانشگاه تهران همچنان طبق گذشته تمامی خدمات امور بانکی را به مشتریان ارائه می دهد.