انجام ۹۰ درصد تراکنش‌های شاپرکی از طریق کارتخوان‌ها
انجام ۹۰ درصد تراکنش‌های شاپرکی از طریق کارتخوان‌ها

آی‌سی‌تی نیوز – بیش از ۹.۶ میلیون کارتخوان فروشگاهی، ۱.۴ میلیون ابزار موبایلی و ۱.۶ میلیون ابزار پذیرش اینترنتی در تیرماه مورد استفاده قرار گرفته و حدود ۹۰ درصد تراکنش‌های شاپرکی از طریق کارتخوان‌ها انجام شده است. به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ در شرایطی که طبق اعلام شرکت شاپرک، در تیرماه سال جاری بیش از ۳ […]

آی‌سی‌تی نیوز – بیش از ۹.۶ میلیون کارتخوان فروشگاهی، ۱.۴ میلیون ابزار موبایلی و ۱.۶ میلیون ابزار پذیرش اینترنتی در تیرماه مورد استفاده قرار گرفته و حدود ۹۰ درصد تراکنش‌های شاپرکی از طریق کارتخوان‌ها انجام شده است.

به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ در شرایطی که طبق اعلام شرکت شاپرک، در تیرماه سال جاری بیش از ۳ میلیارد و ۳۷۶ میلیون تراکنش انجام شده که حدود ۹۰ درصد از کل این تراکنش‌ها از طریق کارتخوان‌های فروشگاهی بوده است، بررسی جدیدترین گزارش شاپرک از سهم ابزارهای پذیرش از تعداد تراکنش‌ها در تیرماه ۱۴۰۰ نشان می دهد، کارتخوان فروشگاهی با ۹۰.۳۸ درصد بیشترین سهم را داشته و پس از آن ابزار پذیرش اینترنتی با ۶.۱۵درصد و در نهایت ابزار پذیرش موبایلی با ۳.۴۷ درصد، در رتبه های بعدی قرار دارند.

blank

همچنین مقایسه تعداد هر یک از ابزارهای پذیرش فعال سیستمی در تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه گذشته، نشان می دهد تعداد ابزارهای فعال سیستمی پذیرش اینترنتی، موبایلی و کارتخوان فروشگاهی نسبت به خرداد ماه با رشد همراه بوده است؛ به گونه ای که تعداد کارتخوان فروشگاهی در تیرماه با رشد ۱.۴۴ درصدی نسبت به خرداد ماه ۱۴۰۰ به رقم ۹.۶۸۰.۹۶۰ رسیده است.

بنابراین مجموع تعداد این ابزارها (اینترنتی، موبایلی و فروشگاهی) در چهارمین ماه سال به رقم ۱۲.۷۶۰.۱۵۹ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۱.۴۱ درصد بیشتر شده است.

blank

همچنین مقایسه سهم تعداد هر یک از این ابزارهای پذیرش فعال سیستمی از کل ابزارهای بازار در تیرماه ۱۴۰۰، نشان می دهد سهم کارتخوان های فروشگاهی از بازار ۷۵.۸۷ درصد بوده است که این میزان در خرداد ماه امسال، ۷۵.۸۴ درصد تعیین شده بود و سهم ابزار پذیرش موبایلی از بازار در چهارمین ماه سال، به ۱۱.۳۸ درصد رسیده است که نسبت به خردادماه، اندکی کاهش یافته است.

blank