اطلاعیه بانک ملی ایران درباره حادثه رخ داده در شعبه دانشگاه
اطلاعیه بانک ملی ایران درباره حادثه رخ داده در شعبه دانشگاه
حادثه شعبه دانشگاه بانک ملی ایران که به بروز برخی خسارات محدود به صندوق اجاره ای منجر شد، از سوی پلیس و مراجع ذیربط در حال پیگیری است.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، علل بروز این حادثه پس از بررسی های نهایی به زودی اعلام خواهد شد.
بانک ملی ایران در چارچوب مقررات قانونی در حال پیگیر خسارات وارده بوده و فعالیت شعبه دانشگاه نیز طبق روال سابق ادامه دارد.