نوآوری سایبری پلیس هند برای شناسایی مجرمان
نوآوری سایبری پلیس هند برای شناسایی مجرمان
پلیس هند برای حل پرونده‌های جنایی، یک آزمایشگاه سایبری راه اندازی کرد.

به گزارش سایبربان ؛ پلیس هند برای کمک به حل پرونده‌های جنایی، اقدام به راه‌اندازی آزمایشگاهی به نام “آزمایشگاه ملی کالبدشکافی سایبری” کرده است. این آزمایشگاه با بازیابی تصاویر، چت‌های حذف‌شده و سایر داده‌ها از گوشی مجرمان یا متهمان، تاکنون چندین پرونده جنایی کور را به سرانجام رسانده است.

آزمایشگاه ملی کالبدشکافی سایبری هند در جایی که نه ردی از اسلحه است و نه لکه خونی در محل وقوع جرم باقی‌مانده و هیچ مدرک دیگری برای اثبات جرم و شناسایی مجرم وجود ندارد، با استخراج داده‌های حذف شده از گوشی‌های سالم یا آسیب‌دیده متهمان به پلیس در کشف جرم و شناسایی مجرم کمک می‌کند.

افسران ارشد پلیس دهلی درباره این آزمایشگاه گفتند که این، اولین آزمایشگاه تحقیقاتی پزشکی قانونی در هند است که در حوزه جرایم سایبری و شواهد مربوط به آن تخصص دارد. ما موارد قتل، اخاذی و سایر جرایم سایبری و …‌ای داریم که داده‌ها و سرنخ‌های آن‌ها (کلید پرونده) قبلاً حذف شده است.
مالهوترا، معاون کمیسر پلیس هند در بخش اطلاعات و عملیات استراتژیک (IFSO) که این آزمایشگاه زیرمجموعه این بخش است، گفت که با افزایش چشمگیر جرایم سایبری، شناسایی و بازیابی سریع داده‌ها از دستگاه‌های آسیب دیده یا پاک شده، اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرده است.

او افزود: داده‌های به دست آمده از آزمایشگاه و سپس تجزیه و تحلیل آن ها، می‌تواند به ما در حل معما‌ها و پرونده‌ها کمک کند.