آی‌سی‌تی نیوز – رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به طرح حمایت از کاربران گفت: مرکز پژوهش های مجلس بازوی مشورتی مجلس و نظام بوده و همواره تلاش کرده تا بدون حب و بغض های سیاسی به اظهارنظر بپردازد. بابک نگاهداری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در موضوع ارجاع پیش نویس قانون حمایت از […]

آی‌سی‌تی نیوز – رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به طرح حمایت از کاربران گفت: مرکز پژوهش های مجلس بازوی مشورتی مجلس و نظام بوده و همواره تلاش کرده تا بدون حب و بغض های سیاسی به اظهارنظر بپردازد.

بابک نگاهداری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در موضوع ارجاع پیش نویس قانون حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی موضع مرکز پژوهش‌ها صرفاً موضوعات کارشناسی و فنی با رعایت مصالح نظام و مردم خواهد بود و تصمیم گیرنده نهایی نمایندگان خواهند بود.

نگاهداری افزود: از زمان ارجاع موضوع به مرکز پژوهش‌ها تدارک گسترده‌ای برای تجمیع نظرات موافقان و مخالفان صورت گرفته و تلاش خواهیم کرد در جلسات کارشناسی فراوانی که با همه گروههای مرجع و ذینفع از جمله کسب و کارها، ارائه کنندگان خدمات و تولیدکنندگان داخلی در فضای مجازی و سایر گروه‌های کاربری یا تولیدی یا خدماتی در فضای مجازی برگزار خواهیم کرد به جمع بندی کارشناسی قابل قبولی برسیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: حقوق کاربران در فضای مجازی، تا کنون در قوانین مورد تصریح قرار نگرفته و کسی آن را مورد تاکید و حمایت قرار نداده بود.

وی افزود: این طرح باید برای اطمینان بخشی به مردم هم برنامه داشته باشد تا هم بتواند دسترسی آنها به فضای مجازی را توسعه دهد و هم آسیب‌های آن را تا حد امکان کاهش دهد.

نگاهداری افزود: صبوری از لازمه‌های کار کارشناسی است که خوشبختانه این موضوع هم از سوی نمایندگان درگیر طرح مورد اهتمام جدی قرار دارد. در گفتگویی که با ریاست کمیسیون مشترک داشتیم، قرار بر این شد که گزارش و جمع‌بندی مرکز پژوهش‌های مجلس ظرف مدت یک ماه نهایی شود.