راه‌اندازی بخش سایبری در اتاق بازرگانی آمریکا
راه‌اندازی بخش سایبری در اتاق بازرگانی آمریکا
آی سی تی نیوز -آی اتاق بازرگانی آمریکا بخش سیاست سایبری، فضایی و امنیت ملی خود را علنی کرد. سی تی نیوز -

به گزارش سایبربان؛ اتاق بازرگانی ایالات‌متحده یک بخش جدید سیاست سایبری، فضایی و امنیت ملی را تحت رهبری معاون ارشد بایدن کریستوفر دی. روبرتی (Christopher D. Roberti) اعلام کرد.

این بخش جدید که قبلاً بخش امنیت سایبری، اطلاعاتی و زنجیره تأمین بود، اکنون شورای دفاع و هوافضای اتاق بازرگانی آمریکا (DAC) را هم در برمی‌گیرد و حمایت‌های بیشتری در حوزه امنیت سایبری، اطلاعات، امنیت زنجیره تأمین، فضا و هوافضا، تدارکات، خرید و نوآوری ارائه خواهد کرد.

علاوه بر این، روبرتی مسئول مدیریت روابط اتاق بازرگانی آمریکا با طرف‌های کلیدی دولت ایالات‌متحده در بخش‌های امنیت ملی، جامعه اطلاعاتی و انتظامی را بر عهده خواهد داشت.

اتاق بازرگانی ایالات‌متحده در ۲۵ آوریل، نظراتی را در مورد چارچوب امنیت سایبری و مدیریت ریسک زنجیره تأمین موسسه ملی استاندارد و فناوری (NIST)، ارائه کرد و همچنین منابع امنیت سایبری موسسه ملی استاندارد و فناوری آمریکا را بررسی و تقویت کردند. اتاق بازرگانی ایالات‌متحده در انتها خاطرنشان کرد بسیاری از گروه‌های تجاری به دنبال تقویت حوزه امنیت سایبری هستند مانند اینکه چگونه پیشرفت امنیت سایبری خود را بهتر بررسی کنند.