آی‌سی‌تی نیوز – دومین پویش مردمی کودکان سایبری با رویکرد پیشگیرانه پیرامون مخاطرات فضای مجازی برای کودکان از امروز به مدت یک هفته برگزار می‌شود. به گزارش فارس با توسعه اینترنت در جهان سن استفاده از فضای مجازی بسیار پایین آمده به طوری که از هر سه کاربر اینترنت در جهان یک نفر کودک است؛ […]

آی‌سی‌تی نیوز – دومین پویش مردمی کودکان سایبری با رویکرد پیشگیرانه پیرامون مخاطرات فضای مجازی برای کودکان از امروز به مدت یک هفته برگزار می‌شود.

به گزارش فارس با توسعه اینترنت در جهان سن استفاده از فضای مجازی بسیار پایین آمده به طوری که از هر سه کاربر اینترنت در جهان یک نفر کودک است؛ از سوی دیگر کودکان اغلب بیشتر از نسل بزرگتر با اینترنت آشنا شده و به همین منظور بسیار مهم است که به والدین و معلمان کمک شود تا مسائل و نقشی که می‌توانند در ایمن نگه داشتن کودکان آنلاین داشته باشند را درک کنند.

در این راستا دومین پویش مردمی کودکان سایبری با رویکردهای پیشگیرانه پیرامون مخاطرات فضای مجازی برای کودکان از امروز به مدت یک هفته برگزار می‌شود.

«کودکان سایبری و والدگری در فضای مجازی» عنوان روز شمار اولین روز از این پویش است.

تعامل و ارتباط با نگاه گفت‌وگو محور میان والدین و فرزندان، ایجاد حس اعتماد متقابل بین والدین و فرزندان،همراهی و همگامی با فرزندان و پرهیز از مقایسه نوجوان با همسالان در تربیت از جمله موارد مدنظر پیرامون بحث والدگری در فضای مجازی است.

پلیس فتا به عنوان متولی اصلی برگزاری این پویش به خانواده‌ها توصیه می کند که درباره اینترنت و سایت های مورد علاقه فرزندان مطالعه کرده و راه های جدید ارتباطی را یاد بگیرند؛ همچنین با فرزندان در زمینه امنیت و اهمیت حفظ آن در فضای مجازی و اینترنت صحبت کنند.

ذکر این نکته ضروری است که کودکی درگیر اعتیاد به فضای مجازی و تلفن هوشمند می‌شود که ارتباطش با افراد و وسایل واقعی از بین می‌رود پس زمانی می‌توانیم فرزندان را از فضای مجازی دور نگه داریم که در دنیای واقعی ارتباط نزدیکی داشته باشیم.