آی‌سی‌تی نیوز – نماینده مردم تهران بهترین راه تنقیح قوانین را استفاده از هوش مصنوعی و ابزارهای اطلاعات فناوری دانست. مجتبی رضاخواه در گفت‌وگو با خانه ملت، انباشت قوانین را نیازمند تنقیح آن دانست و گفت: در زمان های خاص، قوانینی با اولویت هایی به تصویب رسیدند که در حال حاضر اولویت نبوده و بعضا […]

آی‌سی‌تی نیوز – نماینده مردم تهران بهترین راه تنقیح قوانین را استفاده از هوش مصنوعی و ابزارهای اطلاعات فناوری دانست.
مجتبی رضاخواه در گفت‌وگو با خانه ملت، انباشت قوانین را نیازمند تنقیح آن دانست و گفت: در زمان های خاص، قوانینی با اولویت هایی به تصویب رسیدند که در حال حاضر اولویت نبوده و بعضا دست و پاگیر شده اند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: همچنین قوانینی در کشور داریم که طی چند دهه در یک موضوع خاص به تصویب رسیده و موجب تضاد و تعارض با یکدیگر شده اند که تمامی آنها باید تنقیح شوند.

وی در ادامه با بیان اینکه دولت و قوه قضائیه در زمان اجرا متوجه قوانین مورد نیاز و قوانین زائد می شوند، عنوان کرد: برای مثال در حوزه فضای مجازی قوانینی در دولت و قوه قضائیه داریم که ممکن است در تضاد با یکدیگر باشند و از سوی دیگر هنوز نیاز به قانون در این حوزه موجود است که همه اینها نیازمند تنقیح قوانین است.

رضاخواه ادامه داد: لازم است برای تنقیح، مجموعه قوانینی که طی چند دهه گذشته تصویب شده اند تجمیع شده و تصمیمی برای آنها گرفته شود چرا که از کارآمدی درآمده اند.

وی در ادامه دسته بندی قوانین جهت تنقیح را نیز کاری بسیار بزرگ دانست و افزود: مجلس رویکرد هوشمندسازی و کارآمدسازی دارد لذا تلاش داریم بدون روش دستی و با استفاده از فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی به سمت تنقیح قوانین حرکت کنیم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور در مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه دولت در جاهایی به علت تعارض منافع تلاش کرده به تنقیح وارد نشود، خاطرنشان کرد: مجلس تلاش دارد تنقیح قوانین را با استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی انجام دهد و این کار را آغاز کرده است.