سخنگوی طرح حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی منصوب شد
سخنگوی طرح حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی منصوب شد
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان سخنگوی طرح حمایت از کسب وکارهای اینترنتی منصوب شد.

به گزارش فارس، محمد خوانساری رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان سخنگوی طرح حمایت از کسب وکارهای اینترنتی منصوب شد.

طرح حمایت از کسب و کارهای اینترنتی مصوب کارگروه اقتصاد دیجیتال دولت است. قرار است دبیرخانه ای برای پیگیری اجرای این طرح تشکیل شود.