یه کار قشنگ از همراه اول
یه کار قشنگ از همراه اول

در مشهد بنا بوده یک دکل همراه اول جابجا بشه؛ اما وقتی کارشناس فنی میره بالای دکل، میبینه لونه یک شاهین و جوجه‌هاش وجود داره؛ با مدیران بالادستی صحبت میکنه و پروژه رو متوقف میکنن. مدیران این اپراتور گفتن جابجایی دکل رو تا زمان بزرگ شدن جوجه‌ها که امکان پرواز داشته باشن متوقف می‌کنن.

در مشهد بنا بوده یک دکل همراه اول جابجا بشه؛ اما وقتی کارشناس فنی میره بالای دکل، میبینه لونه یک شاهین و جوجه‌هاش وجود داره؛ با مدیران بالادستی صحبت میکنه و پروژه رو متوقف میکنن.
مدیران این اپراتور گفتن جابجایی دکل رو تا زمان بزرگ شدن جوجه‌ها که امکان پرواز داشته باشن متوقف می‌کنن.