توضیح وزیر ارتباطات درباره حذف ایران از شورای حکام ITU
توضیح وزیر ارتباطات درباره حذف ایران از شورای حکام ITU
عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری درباره از دست رفتن صندلی وزارت ارتباطات در شورای حکام اتحادیه جهانی مخابرات، گفت: شورای حکام شورایی مدیریتی در اتحادیه بین‌المللی مخابرات است که ما در ۴ سال گذشته به نمایندگی از آسیا و اقیانوسیه عضو آن بودیم. در این موضوع، بحث انتخابات مطرح است و موضوع حذف دستوری نیست.

به گزارش خانه ملت؛ زارع پور، وزیر ارتباطات درباره از دست رفتن صندلی ایران در شورای حکام اتحادیه جهانی مخابرات توضیحاتی ارائه کرد.

عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری درباره از دست رفتن صندلی وزارت ارتباطات در شورای حکام اتحادیه جهانی مخابرات، گفت: شورای حکام شورایی مدیریتی در اتحادیه بین‌المللی مخابرات است که ما در ۴ سال گذشته به نمایندگی از آسیا و اقیانوسیه عضو آن بودیم.

وی افزود: در این موضوع، بحث انتخابات مطرح است و موضوع حذف دستوری نیست.

عضو کابینه سیزدهم با بیان اینکه امسال نیز ما تلاش کردیم که این صندلی حفظ شود، اضافه کرد: ما همچنان عضو اتحادیه بین‌المللی مخابرات هستیم و فقط در مجمع تصمیم‌گیر حضور مستقیم نداریم. این شورا باید نظر تمامی کشورها را در تدوین مقررات دریافت کند؛ هرچند حضور در این شورا خوب است اما نبودن ما به این معنا نیست که ایران عضو اتحادیه بین‌المللی مخابرات نیست و نمی‌تواند مسائل خود را در اتحادیه بین المللی دنبال کند.