آی‌سی‌تی نیوز – توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبرنوری و دسترسی مردم به خدمات با کیفیت در حوزه اینترنت پرسرعت و تلفن همراه نیازمند برنامه ریزی و عزم جدی تمامی مدیران رگولاتوری در سراسر کشور است. به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صادق عباسی شاهکوه که در نشست با مدیران مناطق نه گانه […]

آی‌سی‌تی نیوز – توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبرنوری و دسترسی مردم به خدمات با کیفیت در حوزه اینترنت پرسرعت و تلفن همراه نیازمند برنامه ریزی و عزم جدی تمامی مدیران رگولاتوری در سراسر کشور است.

به گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صادق عباسی شاهکوه که در نشست با مدیران مناطق نه گانه رگولاتوری در کشور سخن می گفت با اشاره به مطلب فوق،افزود: «توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبر نوری یک پروژه ملی است و اجرای آن در طی سه سال آینده مستلزم تدوین برنامه دقیق و تلاش و مشارکت همه جانبه مدیران و دست اندرکاران این حوزه است.»

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: «در تدوین برنامه جامع توسعه ارتباطات ثابت مبتنی بر فیبر نوری، برش استانی انجام کارها در سراسر کشور نیز مد نظر قرار می گیرد تا مدیران مناطق نه گانه رگولاتوری بر اساس آن، اجرای این پروژه ملی را درتعامل با نهادهای مرتبط در استانها،در بازه زمانی مشخص شده به نتیجه برسانند.»

وی با تأکید بر استفاده از تمامی ظرفیت های موجود در ادارات کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در کشور اظهار کرد: «برای پیشبرد درست و دقیق این پروژه ملی، در صورت نیاز، اختیارات لازم به مدیران رگولاتوری در سراسر کشور تفویض می شود.»

در این نشست مدیران کل مناطق نه گانه رگولاتوری وضعیت استان‌های تحت فعالیت خود را تشریح کردند و در تعامل با رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی راهکارهای رفع چالش ها و مشکلات موجود در این مناطق بررسی شد.