برنامه وزارت ارتباطات برای تبادل پیام میان پیام‌رسان‌های داخلی
برنامه وزارت ارتباطات برای تبادل پیام میان پیام‌رسان‌های داخلی
جرای طرح ارسال پیام از یک پیام‌رسان داخلی به دیگر پیام‌رسان‌ها در دستور کار سازمان فناوری اطلاعات ایران قرار گرفته است. پیشنهاد راه‌اندازی گذرگاهی مشترک است و هدف اصلی تبادل پیام به صورت نقطه به نقطه خواهد بود.

به گزارش فارس، برخی از کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه در این سامانه خواسته اند که پیام رسان های ایرانی را به یکدیگر متصل شوند.

سردبیر این سوژه پرسیده: چرا در وضع فیلترینگ فعلی که پیام رسان‌های ایرانی بیشتر از همیشه مورد استفاده قرار گرفته اند، خبری از اتصال این پیام رسان‌ها به یکدیگر نیست؟

مجید انجیدنی مدیرعامل پیام رسان بومی گپ در این زمینه می گوید: از ۱۰ سال قبل اقتصاد پلتفرمی و دغدغه‌های اجتماعی در حوزه کنترل و توسعه پیام‌رسان ها باعث شد در اتحادیه اروپا اینترکانکشن بین پیام‌رسان ها توسعه یابد و بر اساس قوانین تعیین شده هزینه اینترکانکشن با پیام‌رسان بزرگ‌تر بود.

وی از ارائه طرحی به وزارت ارتباطات برای ارائه تمامی پیام‌ رسان‌های بومی به یکدیگر خبر داده و گفته:‌ با این کار تبادل پیام و فایل به صورت مشترک بین پیام رسان ها انجام می شود.

انجیدنی گفت: برای این کار نیاز به ایجاد یک مرکز تبادل پیام در وزارت ارتباطات برای ذخیره اطلاعات و تبادل اطلاعات کاربران است تا فایل ها در یک ابر ملی ذخیره  شوند و در منابع کشور در حوزه ذخیره سازی اطلاعات هم صرفه جویی می شود.

مهدی مظفری مدیرکل پایش، ممیزی و نظارت سازمان فناوری اطلاعات ایران، ساز و کارهای قانونی پیش بینی شده برای راه اندازی مرکز انتقال پیام را تشریح کرده و گفته: این موضوع که بتوان از یک پیام‌رسان داخلی به دیگر پیام‌رسان ها پیام ارسال کرد در دستور کار قرار گرفته است.

مظفری اضافه کرد: پیشنهاد سازمان فناوری اطلاعات ایران است که به جای راه اندازی یک مرکز تبادل پیام، وزارت ارتباطات فقط یک گذرگاه باشد و هدف اصلی اتصال و تبادل پیام به صورت پوینت تو پوینت خواهد بود. (ارتباط بی واسطه بین مبدا و مقصد)

وی گفت: با توجه به دغدغه‌های موجود در کشور، در تلاش هستیم که بتوانیم ساز و کاری ایجاد کنیم که برای پیام‌رسان های ایرانی در برابر پیام‌رسان های خارجی ارزش افزوده‌ ایجاد کنیم.