گزارش اسپید تست از وضعیت اینترنت ثابت و موبایل ایران و جهان
گزارش اسپید تست از وضعیت اینترنت ثابت و موبایل ایران و جهان
آی سی تی نیوز -

به گزارش مهر، نشریه اسپید تست گزارش رده بندی میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت کشورهای مختلف جهان در ماه می ۲۰۲۳ میلادی را منتشر کرد. طبق این گزارش میانه سرعت اینترنت موبایل جهان در این ماه ۴۲.۳۰ و میانه سرعت اینترنت ثابت آن ۷۹.۲۸ مگابیت برثانیه بوده است.

گزارش اسپید تست از وضعیت اینترنت ثابت و موبایل ایران و جهان

ایران در رده ۶۴ کشورهایی بابیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل

همچنین طبق این گزارش میانه سرعت اینترنت موبایل ایران در می ۲۰۲۳ میلادی ۳۵.۶۸ و میانه سرعت اینترنت ثابت کشور ۱۲.۶۰ مگابیت برثانیه بوده است. علاوه بر آن جایگاه ایران در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل نسبت به ماه قبل ۲ پله سقوط کرده و در رده ۶۴ قرار دارد.

گزارش اسپید تست از وضعیت اینترنت ثابت و موبایل ایران و جهان

در بخش رده بندی میانه سرعت اینترنت ثابت نیز جایگاه کشور با یک پله سقوط نسبت به ماه قبل ۱۴۶ اعلام شده است.

امارات ارائه دهنده سریع ترین اینترنت موبایل جهان

در رده بندی اسپیدتست از کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل در می ۲۰۲۳ میلادی، رده نخست امارات متحده عربی با میانه سرعت ۱۸۱.۷۹ مگابیت برثانیه قرار دارد که جایگاه آن نسبت به آوریل ۲۰۲۳ میلادی یک پله رشد کرده است. اما در رده دوم قطر با میانه سرعت ۱۶۴.۸۶مگابیت برثانیه قرار دارد که جایگاه آن در رده بندی نسبت به ماه قبل یک پله سقوط کرده است.

گزارش اسپید تست از وضعیت اینترنت ثابت و موبایل ایران و جهان

نروژ با میانه سرعت موبایل ۱۴۶.۱۵ مگابیت برثانیه در رده دوم قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه قبل ۲ پله رشد کرده است. از سوی دیگر در رده های چهارم، پنجم و ششم به ترتیب کویت(۱۳۶.۷۵مگابیت برثانیه)، دانمارک(۱۲۷.۱۳ مگابیت برثانیه) و ماکائو(۱۲۳.۱۵مگابیت برثانیه) قرار دارد.

در رده بندی اسپید تست ازکشورهایی با بیشترین میانه سرعت موبایل، جایگاه کویت نسبت به ماه گذشته هیچ تغییری نکرده، اما جایگاه دانمارک یک پله رشد و ماکائو ۳ پله سقوط کرده است.

در رده هفتم وهشتم این فهرست نیز به ترتیب کره جنوبی (۱۱۴.۶۶مگابیت برثانیه) و چین(۱۱۰.۳۹مگابیت برثانیه)قرار دارند. جایگاه کره جنوبی نسبت به ماه قبل ۲ پله رشد و جایگاه چین ثابت مانده است.

هلند(۱۰۶.۱۲ مگابیت برثانیه) و سوئد(۹۸.۵۸مگابیت برثانیه) به ترتیب در رده های نهم و دهم قرار دارند و جایگاه هرکدام از این کشورها در رده بندی نسبت به ماه قبل یک پله صعود کرده است.

ثبات ۵ کشور در جایگاه های نخست اینترنت ثابت

در بخش رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت جایگاه ۵ کشور نخست در مقایسه باماه گذشته هیچ تغییری نکرده است. در رده های نخست سنگاپور(۲۴۱.۳۵ مگابیت برثانیه)، دوم شیلی(۲۲۳.۲۱ مگابیت برثانیه)، سوم امارات(۲۲۰.۶۱مگابیت برثانیه)، چین (۲۱۸.۸۰مگابیت برثانیه)، هنگ کنگ( ۲۱۳.۱۴مگابیت برثانیه) قرار دارند.

گزارش اسپید تست از وضعیت اینترنت ثابت و موبایل ایران و جهان

آمریکا با میانه سرعت اینترنت ثابت ۲۰۳.۳۱ مگابیت برثانیه در رده ششم قرار دارد و جایگاه آن نسبت به ماه می یک پله رشد کرده است. در مقابل تایلند با میانه سرعت ۲۰۲.۸۸مگابیت برثانیه در رده هفتم قرار دارد و جایگاه آن درمقایسه با ماه قبل یک پله سقوط کرده است.

در رده های هشتم، نهم و دهم به ترتیب دانمارک(۱۹۹.۶۲ مگابیت برثانیه)، اسپانیا(۱۸۵.۶۵مگابیت برثانیه) و رومانی(۱۷۶.۳۳ مگابیت برثانیه) قرار دارند که جایگاه آنها در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت نسبت به ماه قبل هیچ تغییری نکرده است.