کارآمدی‌ مالیاتی با راه‌اندازی سامانه مؤدیان
کارآمدی‌ مالیاتی با راه‌اندازی سامانه مؤدیان
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ضرورت است و به شفافیت نظام مالی و اقتصادی و در نتیجه کارآمدی بیش‌تر نظام مالیاتی کشور منجر می‌شود، ضمنا راه‌اندازی سامانه مؤدیان به اخذ عادلانه‌تر مالیات از مؤدیان منجر می‌شود.

‌سیدمحمدرضا میرتاج الدینی در گفت‌‌و‌گو با فارس در خصوص سامانه مودیان و اتصال پایانه‌های فروشگاهی به آن اظهار داشت:‌‌ سامانه‌ مودیان یک سیستم فراگیر است که اگر به درستی پیاده سازی شود، می‌تواند مزایای زیادی برای اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد، شرط بهره برداری از مزایای این سامانه این است که قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه ‌مودیان به درستی و با دقت اجرا شود.

وی ادامه داد: تاکنون، مودیان اطلاعات مالی‌شان را در اختیار دولت قرار می‌دادند، اما با اجرای قانون جدید همه اطلاعات در سامانه ثبت می‌شود و این به معنای افزایش شفافیت اقتصادی و مالی است، تلاش دولت باید در راستای اجرای صحیح قانون باشد تا سامانه‌ مودیان به درستی کارش را شروع کند و بتواند با اشراف اطلاعاتی ای که به دست می آورد به کارآمدی بیشتر سازوکار مالیات گیری در کشور بیانجامد.

میرتاج الدینی اضافه کرد: باید بین گردش مالی تجاری و غیرتجاری افراد تمایز وجود داشته باشد و در عمل دقت لازم را داشته باشیم. به طور مثال، اگر فردی از یک حسابش به حساب دیگرش پول جابه‌جا می کند، نباید آن را به عنوان درآمد آن شخص در نظر بگیریم و مشمول مالیات شود. اگر این نکات ظریف در اجرای قانون مورد بحث مدنظر قرار بگیرد، می توانیم از مزایای آن بهره مند شویم.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: به طور کلی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌ مودیان یک ضرورت است و به شفافیت نظام مالی و اقتصادی و در نتیجه کارآمدی بیشتر نظام مالیاتی کشور منجر می شود، راه‌اندازی سامانه‌ مودیان به اخذ عادلانه‌تر مالیات از مودیان منجر می‌شود‌ زیرا از طریق این سامانه می‌توان به اطلاعات مودیان به صورت شفاف دسترسی داشت، این اطلاعات به ما کمک می‌کند کسانی را که معافیت مالیاتی دارند از مودیانی که از پرداخت مالیات طفره می روند، شناسایی کنیم.

وی ادامه داد: همه باید به اجرای صحیح قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه ی مودیان کمک کنند، زیرا راه اندازی این سامانه یک ضرورت است و به بهبود فضای اقتصادی کشور می‌انجامد، از آنجا که پایانه‌های فروشگاهی به سامانه‌ مودیان وصل می شوند، می‌توان جریان کالایی کشور را رصد کرد، این اطلاعات به ما کمک می کند بفهمیم کالاها از کجا آمده و به کجا رفته‌اند و در واقع چه مسیری را طی کرده‌اند.

این نماینده‌ مجلس گفت: فعالیت‌های مخرب و سوداگرانه یکی از آفت‌های هر نظام اقتصادی است و بهبود سازوکار مالیات‌گیری در کشور به حاکمیت کمک می کند تا به اخذ مالیات از فعالیت های سودآور بپردازد. این به معنای کاهش تمایل افراد به فعالیت های سوداگرانه و افزایش بستر برای انجام فعالیت‌های اقتصادی مولد است.

وی افزود: از طرف دیگر، داشتن یک نظام کارآمد مالیات‌ستانی به افزایش درآمدهای دولت، کاهش کسری بودجه و در نتیجه کاهش تورم در جامعه می انجامد. به طور کلی، اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه‌‌ مودیان به نفع تمام جامعه خواهد بود.

به گزارش فارس لزوم اصلاح ساختار مالیاتی کشور موضوع جدیدی نیست و همواره در کشور ما مطرح بوده است. بررسی‌های دانشگاهی و تحقیقاتی فراوانی در این زمینه صورت گرفته است و دولتمردان مختلف نیز در مورد لزوم اصلاح این ساختار سخن گفته‌اند اما متاسفانه تا کنون در عمل شاهد اتفاق خاصی در این حوزه نبوده ایم.

از مهمترین اهداف هر نظامی مالیاتی کارآمد، اخذ مالیات به شیوه ای عادلانه و ایجاد شفافیت مالی اقتصادی در جامعه است، سازمان امور مالیاتی ایران نیز طی سال‌های اخیر اهداف کلانی را در این حوزه در چارچوب اجرای قوانین مالیاتی دنبال کرده است.

شفافیت در فعالیت های اقتصادی آثار بسیار مهمی از جمله هوشمندسازی نظام مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، حذف تشخیص مالیات علی الرأس، پرداخت مالیات منطبق با درآمد و با رویکرد برابر و همچنین تکریم مودیان مالیاتی و افزایش رضایت آن ها را به دنبال دارد.

به منظور دستیابی به این اهداف دولت سیزدهم اقدام به اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه ی مودیان کرده است؛ کارشناسان اعتقاد دارند این سامانه به خاطر اشراف اطلاعاتی‌ که به دست می آورد، می تواند در راستای بهبود سازوکار مالیات‌ستانی کشور موثر باشد. ‌