نمایشگاه فناوری ها ومحصولات محرومیت زدا آغاز به کار کرد
نمایشگاه فناوری ها ومحصولات محرومیت زدا آغاز به کار کرد
آی سی تی نیوز - نخستین دوره نمایشگاه فناوری ها و محصولات محرومیت زدا در راستای اجرای برنامه ملی آبادیران از ۲۳ خردادماه به مدت سه روز برگزار می شود.

به گزارش مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان، بنیاد مستضعفان در راستای برنامه ملی آباد یران از طرح‌های دانش بنیان در حوزه فناوری‌های آموزشی، صنایع خلاق و نوآوری‌های اجتماعی و فناوری‌های ابزار و صنایع وابسته حمایت می‌کند.

مؤسسه تحقیق و توسعه دانشمند، بازوی علمی و پژوهشی بنیاد مستضعفان از طرح‌های حوزه فناوری‌های آموزشی، صنایع خلاق و نوآوری‌های اجتماعی که در مناطق هدف بنیاد اجرا یا به صورت عمومی مورد تأیید مؤسسه دانشمند باشند حمایت می‌کند، بدین ترتیب که از بین این طرح‌ها، پروژه‌هایی که تا سقف یک میلیارد ریال هزینه دارند، ۱۰۰ درصد هزینه پروژه در طرح‌های یک تا سه میلیارد ریالی تا ۴۰ درصد هزینه و در طرح‌های سه تا پنج میلیارد ریالی تا ۳۰ درصد هزینه پروژه را مؤسسه دانشمند پرداخت می‌کند.

در فناوری‌های حوزه ابزار و صنایع دانش بنیان وابسته نیز اگر هزینه طرح‌هایی که در مناطق هدف بنیاد اجرا یا به صورت عمومی مورد تأیید مؤسسه دانشمند باشند تا سقف سه میلیارد ریال هزینه داشته باشند تا ۶۰ درصد هزینه پروژه‌، سه تا ۱۰ میلیارد ریال هزینه داشته باشند تا ۴۰ درصد هزینه و در طرح‌هایی که ۱۰ تا ۳۰ میلیارد ریال هزینه دارند، ۲۵ درصد هزینه پروژه توسط مؤسسه پرداخت می‌شود.

مؤسسه دانشمند همچنین هزینه تمام طرح‌هایی که به صورت عمومی در حداقل شش منطقه از مناطق کمتر برخوردار هدف بنیاد مستضعفان قابلیت استفاده داشته و مورد تأیید مؤسسه باشند را پرداخت می‌کند.

نخستین دوره نمایشگاه فناوری‌ها و محصولات محرومیت زدا در راستای اجرای برنامه ملی آباد یران از ۲۳ خردادماه به مدت سه روز از ساعت ۹ تا ۱۷ در محل مصلای بزرگ امام خمینی (ره) تهران برگزار می‌شود.