افزایش قیمت محصولات تأمین امنیت اطلاعات در روسیه
افزایش قیمت محصولات تأمین امنیت اطلاعات در روسیه
محققان شرکت روس‌تلکوم‌سولار از افزایش بهای محصولات تأمین امنیت اطلاعات خبر دادند.

به گزارش سایبربان؛ محققان شرکت ارائه دهنده ملی خدمات و فناوری‌های امنیت اطلاعات روس‌تلکوم سولار اعلام کردند پس از خروج فروشندگان خارجی امنیت سایبری، حدود ۶۰ درصد از شرکت‌های روس با افزایش قیمت راه‌حل‌های داخلی تأمین امنیت اطلاعات مواجه شده‌اند.

در گزارش این شرکت گفته شده است:

بیش از نیمی از شرکت‌های روس (۵۸%) با افزایش بهای ابزارهای داخلی حفاظت، از فوریه تا مارس ۲۰۲۲، پس از خروج فروشندگان امنیت سایبری خارجی از کشور، مواجه شدند. تقریباً یک‌سوم سازمان‌ها (۳۴%) اعلام کرده‌اند ۲۰% یا کمتر قیمت راه‌حل‌ها افزایش‌یافته است.

علاوه بر این، در ژانویه ۲۰۲۲، در شرکت‌های تجاری اغلب از ابزارهای حفاظتی خارجی استفاده‌شده است. در نیمی از سازمان‌ها (۵۱%)، سهم محصولات امنیت سایبری داخلی کمتر از ۱۵% بوده است. در یک‌سوم سازمان‌های دولتی (۳۳%)، بیش از ۶۰ درصد از ابزارهای حفاظتی را راه‌حل‌های داخلی تشکیل داده‌اند.

تقریبا نیمی از شرکت‌ها (۴۶%) با تأخیر در ارائه راه‌حل‌های نرم‌افزاری داخلی برای حفاظت سایبری مواجه شده‌اند.