جلسه هیات امنای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد
جلسه هیات امنای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد
آی سی تی نیوز - جلسه هیات امنای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور بررسی موارد مختلف شامل بودجه و گزارش حسابرسی برگزار شد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، جلسه هیات امنای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور تمامی اعضا در وزارت ارتباطات برگزار شد.

درابتدای این جلسه، محمد رضوی زاده، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارشی از اقدامات انجام شده و برنامه های آتی این پژوهشگاه ارائه کرد و اعضا نیز نظرات خود را درباره این گزارش اعلام کردند.

در ادامه این جلسه، موضوع بررسی میزان تحقق بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۲ پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شد.

ارائه گزارش حسابرسی صورت های مالی ۱۴۰۱ و اصلاح اشکالات گزارش ۱۴۰۰ دستور جلسه بعدی هیات امنا بود که مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت و در راستای رفع برخی ملاحظات ثابت در گزارش حسابرسی سالانه پیشنهاداتی ارائه و مقرر شد در کمیسیون دائمی بررسی شوند.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات در این جلسه، پیشنهادی نیز درباره تعیین شاخص هایی برای ارزیابی اقدامات انجام شده در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه کرد و گفت: با تعیین شاخص های قابل اندازه گیری امکان بررسی بهتر عملکرد این پژوهشگاه در دوره های آینده فرآهم می شود.

با توجه به طولانی شدن زمان جلسه و نیز نیاز به بررسی بیشتر سایر دستور جلسات و باهدف تامین نظر اعضای هیات امنا مقرر شد سایر دستور جلسات که قبلا در کمیسیون در مورد آن ها تصمیمی اتخاذ نشده است، ابتدا در جلسه فوق العاده کمیسیون دائمی طی دو هفته آتی، بررسی و سپس در هیات امنا، مطرح شود.