اولین دوره رویداد مسابقه ملی پارسونا
اولین دوره رویداد مسابقه ملی پارسونا
آی سی تی نیوز

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه شریف برگزار می‌کند:
*اولین دوره رویداد مسابقه ملی پارسونا *
(شخصیت‌پردازی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)
متن فراخوان:
شرکت‌کنندگان در این رویداد لازم است تصویر شخصیت/های مناسب برای استفاده در انیمیشن را به همراه یک سناریو با محوریت ویژگی ها و قصه شخصیت خود (حدکثر در ۱۰۰۰ کلمه) ارائه نمایند.
برگزیده های مرحله اول خدمات کارگاهی و منتورینگ دریافت می کنند.
شخصیت‌های مورد تایید داوران به عنوان فینالیست به مرحله پیچینگ پارسونا راه می‌یابند و در ۵ دقیقه به ارائه طرح شخصیت خود می پردازند .
برگزیدگان نهایی از میان فینالیستها انتخاب می شوند.
شرکت در پارسونا به صورت فردی و یا گروهی آزاد(٣نفر) است.

اطلاعات بیشتر و ثبت نام:
parsona.ir
مهلت ثبت‌نام
٣٠ آبان ١۴٠١
جوایز
*رتبه اول تندیس جشنواره + ۵٠ میلیون تومان*
*رتبه دوم دیپلم افتخار + ٣۵ میلیون تومان*
*رتبه سوم دیپلم افتخار+ ٢٠ میلیون تومان*
دبیرخانه:معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه شریف
تلفن: ۶١٠۶٣٣٩٢