آی‌سی‌تی نیوز – عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به پنج پیشنهاد مجلس در حوزه سلامت الکترونیک گفت: شفاف‌سازی فرآیندهای حوزه سلامت باعث کاهش تقاضای القایی و پرداخت از جیب مردم می‌شود. فاطمه محمدبیگی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به اهمیت اجرای پرونده الکترونیک سلامت در دولت سیزدهم اظهار کرد: […]

آی‌سی‌تی نیوز – عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به پنج پیشنهاد مجلس در حوزه سلامت الکترونیک گفت: شفاف‌سازی فرآیندهای حوزه سلامت باعث کاهش تقاضای القایی و پرداخت از جیب مردم می‌شود.
فاطمه محمدبیگی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به اهمیت اجرای پرونده الکترونیک سلامت در دولت سیزدهم اظهار کرد: اجرای پرونده الکترونیک سلامت در دولت، نیازمند ریل‌گذاری مجلس است؛ مجلس دهم عملکرد خوبی در زمینه سلامت الکترونیک نداشته است و دولت نیز اراده منسجمی برای اجرای این کار نداشت اما مجلس یازدهم اجرای پرونده الکترونیک سلامت را در اولویت قرار داده است.

وی افزود: در بودجه ۱۴۰۰، پنج پیشنهاد ویژه دادیم که پرونده الکترونیک سلامت و شفاف‌سازی فرآیندهای درمانی از جمله این پیشنهادات است و ریل‌گذاری مناسبی انجام شده تا قطار دولت جهادی و انقلابی به‌خوبی روی آن حرکت کند و در چهار سال آینده، درصد تحقق سلامت الکترونیک افزایش یابد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درباره پنج محور پیشنهادی مجلس در حوزه سلامت الکترونیک تصریح کرد: سلامت الکترونیک (E-health)، تشکیل پرونده الکترونیک سلامت برای هر بیمار، الکترونیکی شدن نسخه‌ها و تکمیل و یکپارچه شدن سامانه‌های سلامت وزارت بهداشت شامل سیب و سامانه داروها (تی‌تک) از جمله پیشنهادات مطرح شده است.

وی درباره مزیت‌های اجرای پرونده الکترونیک سلامت گفت: هرچه شفاف‌سازی فرآیندهای حوزه سلامت افزایش یابد، “تقاضای القایی” و پرداخت از جیب مردم کاهش می‌یابد و زمینه برای بروز رانت و فساد و تبعیض نیز کمتر می‌شود.