آی‌سی‌تی نیوز – پنج سال پس از راه اندازی سامانه سپهتن، مدیرکل ایمنی ترافیک سازمان راهداری می گوید: بخشی از اتوبوس های برون شهری هنوز به سامانه سپهتن متصل نیستند. فرهاد مهریاری در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما با بیان این مطلب گفت: اشکالات فعلی سامانه سپهتن در نسخه پیشنهادی رفع شده است. مهریاری […]

آی‌سی‌تی نیوز – پنج سال پس از راه اندازی سامانه سپهتن، مدیرکل ایمنی ترافیک سازمان راهداری می گوید: بخشی از اتوبوس های برون شهری هنوز به سامانه سپهتن متصل نیستند.

فرهاد مهریاری در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما با بیان این مطلب گفت: اشکالات فعلی سامانه سپهتن در نسخه پیشنهادی رفع شده است.

مهریاری افزود: بر اساس گزارشهای ارائه شده از سوی پلیس، خواب الودگی رانندگان بیشترین عامل تصادفات جاده ای ذکر شده که این امر نشان از کار بی وقفه ، ساعت کار زیاد و کم توجهی آنها به زمان استراحت است.
وی افزود: از دیگر عوامل تصادفات نقص فنی اتوبوس هاست و بر این اساس باید کنترل های بیشتری روی معاینات فنی صورت گرفته است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا از طریق سامانه سپهتن، ساعت کار رانندگان ارزیابی نمی شود گفت: سامانه سپهتن بر روی همه وسایل نقلیه وصل نیست و تعدادی از اتوبوس ها مجهز به این سامانه هستند و در حال حاضر این سامانه مراحل ابتدایی خود را می گذراند که در نسخه پیشنهادی، نقایص این سامانه رفع شده است.

سامانه سپهتن در زمان وزارت عباس آخوندی با هدف کنترل و نظارت بیشتر بر عملکرد اتوبوس ها در سال ۱۳۹۵ ایجاد شد و دو سالی از اجرای جدی این سامانه در اتوبوس ها می گذرد اما از انجا که دارای اشکالاتی است این سامانه نیاز به بازنگری دارد.

بر اساس این گزارش، قرار است در آینده وسایل حمل و نقل باری نیز مجهز به دستگاههای هوشمند کنترل ساعت شوند.