نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی باید تشدید شود
نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی باید تشدید شود
آی سی تی نیوز -«وحید نوروزی»،کارشناس حمل و نقل و ترافیک، در گفت‌وگو با همشهری آنلاین می‌گوید:تاکسی‌های آنلاین یک امتیاز و ارزش افزوده برای شهر محسوب می‌شوند اما مطابق قانون باید تحت نظارت شهرداری‌ها به فعالیت خود ادامه دهند چرا که طبق قانون، نهاد متولی قانونی در حوزه حمل و نقل درون‌شهری، شهرداری‌هاست.

«وحید نوروزی»، کارشناس حمل و نقل و ترافیک، در گفت‌وگو با همشهری آنلاین با بیان اینکه تاکسی‌های آنلاین و اینترنتی در کاهش مشکلات مردم و بهبود کیفیت زندگی شهری بسیار موثر هستند، می‌گوید: «تاکسی‌های آنلاین یک امتیاز و ارزش افزوده برای شهر محسوب می‌شوند و در کاهش ترافیک و کاهش آلودگی هوا سهم خوبی دارند. همچنین، در کاهش زمان انتظار شهروندان برای دسترسی به حمل و نقل عمومی نقش بسیار مهمی دارند.» نوروزی با اشاره به اینکه همچنان بخش حمل و نقل عمومی انبوه‌بر ما با ضعف و مشکلات اساسی مواجه است، می‌افزاید: «در حال حاضر سهم حمل و نقل عمومی در جابه‌جایی شهروندان تنها ۴۵ درصد و حمل و نقل شخصی ۵۵ درصد است. ارتقا و بهبود حمل و نقل عمومی انبوه‌بر شامل مترو و اتوبوس باید در اولویت قرار گیرد ولی وقتی که ما در آن ضعف داریم و هنوز نتوانسته‌ایم این بخش را به مرحله نهایی و اصلی برسانیم وجود شرکت‌های حمل و نقل اینترنتی بسیار ضروری است و می‌تواند در ارتقای زندگی شهروندان بسیار موثر باشد.»

 

متولی حمل و نقل درون شهری فقط شهرداری‌ها هستند
از جمله ایرادات و معایبی که به فعالیت تاکسی‌های اینترنتی در ایران وارد است نبود نظارت و قانونگذاری در این بخش است. کارشناس حمل و نقل و ترافیک در این باره می‌گوید: «آنچه که در همه جای دنیا رعایت می‌شود این است که هر فرد و شرکتی بخواهد در قالب بخش خصوصی به مردم سرویسی ارائه دهد باید یک‌سری خطوط قرمز و اصول دولتی را رعایت کند و آن خطوط قرمز و اصول همگی در راستای رفاه و آسایش شهروندان وضع شده است. در مورد حمل و نقل درون شهری نیز طبق قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی، وظیفه حمل و نقل عمومی درون شهری شامل اتوبوسرانی، مترو و تاکسی‌ با شهرداری‌هاست و شهرداری‌ها نهاد متولی قانونی حمل و نقل درون شهری هستند. در نتیجه تاکسی‌های اینترنتی و آنلاین قطعا و حتما باید تحت نظارت شهرداری‌ها در داخل شهر کار کنند. این حرف یک کارشناس و شخص نیست، حرف قانون است که متولی حمل و نقل درون شهری فقط شهرداری‌ها هستند. حتی متولی حمل و نقل بار درون شهری هم شهرداری‌ها هستند و کسی که بخواهد در این حوزه فعالیت کند باید از شهرداری‌ مجوز بگیرد و ملزم است سرویسی که می‌خواهد ارائه دهد را تحت نظارت سیستم شهرداری‌ ارائه دهد.»

 

نظارت صددرصد لازم است
نوروزی با اشاره به مزایای فعالیت تاکسی‌های آنلاین و توجه به حقوق آنان به عنوان بخش خصوصی می‌گوید: «در میان تعارض منافع بخش دولتی و خصوصی در حوزه حمل و نقل درون شهری آنچه ارجح تر است آسایش و آرامش و امنیت شهروندان به عنوان مسافرینی است که می‌خواهند از این سیستم حمل و نقل استفاده کنند و صددرصد اولویت اصلی باید با منافع شهروندان باشد. در این زمینه به نظر می‌رسد که تاکسی‌های اینترنتی چندان از اینکه تحت نظارت شهرداری‌ها قرار گیرند استقبال نمی‌کنند و مایل هستند که برابر مقررات خود کار کنند، اما نظارت بر آنها صددرصد لازم است و نهاد ناظر در این بخش، شهرداری‌هاست. حتی به نظر می‌رسد که نقایص و کاستی‌های این تاکسی‌ها وقتی تحت نظارت و اصول قرار گیرند، رفع شود و بتوانند بهتر به مردم خدمات بدهند.»